Følg Bydel Stovner

Takk for tilbakemeldingene om mulighetsstudie Tokerudparken

Blogginnlegg   •   des 17, 2020 09:07 CET

I vår gikk vi ut med en spørreundersøkelse knyttet til funnene fra mulighetsstudien i Tokerudparken på Vestli, hvor vi ba om deres innspill. Over 200 mennesker har så langt delt sine tanker og idéer om utviklingen av Tokerudparken, og det er kjempebra!

Vi har fått bekreftet at dere liker tanken på å dele parken opp i fire soner og at videreutviklingen av sonene skal skje sammen med ulike fokusgrupper. Dette sikrer oss at parken både kan tilby noe til hver enkelt og i tillegg noe til fellesskapet. 

De aller fleste gleder seg veldig, mens noen få stiller seg noe skeptisk til endring. Skepsisen bunner som regel i en sterk kjærlighet til egne omgivelser og nærmiljø generelt.

Dette forteller oss at selv om vi er forskjellige, så er kjærligheten til Vestli og nærmiljøet en sterk fellesnevner. Et perfekt utgangspunkt for videre arbeid! Dette er hva naboene har sagt om forslagene:

Gressletta

Et sted hvor sosialt samvær står i fokus. Sonen vil utvikles sammen med barnefamilier og andre som synes sonen virker interessant.

Hagen

En grønt sted for store og små. Det er mange som ønsker seg både pryd- og nyttevekster! Sonen utvikles sammen med alle planteinteresserte.

Kollen

Et sted hvor ungdom kan få være ungdom. Utvikles sammen med eldre ungdom fra nærmiljøet.

Skogen

Et sted for romantiske gåturer og/eller aktivitet. Vi ønsker ikke å gjøre store inngrep i naturen, vi ønsker å tilgjengeliggjøre den for flere. Sonen utvikles sammen med aktive romantikere.