Gå videre til innhold
Følg med på hva som skjer i Tokerudparken

Blogginnlegg -

Følg med på hva som skjer i Tokerudparken

Tokerudparken vil utvikles over tid. For å kunne informere om prosjektet og involvere naboer og andre parkinteresserte i prosessen, ble det i forrige uke montert opp et informasjonspunkt i parken på Vestli. 

Her kan du få informasjon om hva som skjer og skal skje i prosjektet fremover, og informasjon om hvordan du kan gi tilbakemeldinger og/eller bidra.

Dere kan også se noen av tilbakemeldingene som er gitt på mulighetsstudien fra naboer og andre. 

Dette er bare starten og mer informasjon vil komme opp på nyåret, så følg med!

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Ida Rebekka Skjefstad

Ida Rebekka Skjefstad

Prosjektleder, seksjon nærmiljø Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli 456 37 315

Relaterte nyheter

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo