Gå videre til innhold

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Andreas  M. Behring

Andreas M. Behring

Bydelsdirektør (kst.) 917 44 137
Nora Sperre Vangsnes

Nora Sperre Vangsnes

Prosjektleder, seksjon nærmiljø Idrett og friluftsliv 940 29 643

Shwan Hama

Konsulent Frivillighet, utlån av lokaler 480 90 316

Iselin Glover

Prosjektleder Jobbsenter for unge 477 90 878
Monika Libak Aaser

Monika Libak Aaser

Spesialkonsulent
Caroline Rømming Varmbo

Caroline Rømming Varmbo

Seksjonsleder, seksjon nærmiljø 907 30 124

Marthe-Kari Harlem

Oppvekstsjef

Linda Stoller

Leder av seksjon fritid
Bjarne Træen

Bjarne Træen

Seksjonsleder Seksjon for samfunnskontakt

Maria Lopez

Jobbspesialist Stovner IPS 46 81 29 37

Thu Nguyen

Assisterende avdelingssjef, avdeling AVL 95234039

Metin N. Rashid

Byutvikler Byutvikling, samfunnsplanlegging, samferdsel 474 53 208
Signe Margrethe Høeg

Signe Margrethe Høeg

Programleder Oppvekst, barnehager 930 16 237
Atle Borgeteien

Atle Borgeteien

Styrer Stovner Rockefabrikk 915 57 371
Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo