Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

👉Denne uken foregår det en øvelse i regi av Forsvaret i Oslo Øvelsen er en del av Heimevernsdistrikt 02 sin årlige øvingsrekke. Det vil være øvingsaktivitet i flere bydeler, inkludert noen få steder i bydel Stovner. Øvingsområdene vil være skiltet med "militær øvelse pågår" og det vil være personell med gul vest på stedene, som kan svare på henvendelser fra publikum. HV-02 gjennomfører nabovarsling der hvor bebyggelse er tett på øvingsområde. Treningen innebærer at det blir synlige soldater i bybildet og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder. Heimevernet vil trene på en slik måte at ulempen for sivilbefolkningen blir minst mulig. Befolkningen kan møte på patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler. Men man ønsker så langt som mulig at dette ikke skal påvirke sivilbefolkningen. Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten. Heimevernsområdene i Oslo og Akershus må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser i urbane omgivelser. HV-02 har et meget godt samarbeid med kommuneledelse og politi i gjennomføringen av treningen. Spørsmål til HV-02 fra publikum kan rettes til e-post: hv.hv-02@mil.no eller på telefon: 23 09 97 91

Å være uenig er ikke farlig! Det som er farlig, er hvis vi slutter å snakke fordi vi er redde for uenighet. Derfor inviterer vi deg til å bli med på Oslo snakker og møte helt vanlige folk til samtale i trygge omgivelser. Du trenger ikke å være spesielt god til å diskutere. Uenighet kan være lærerikt og interessant! 
 
"Det kan føles ubehagelig å være uenig, men det er ikke farlig. Det som kan være farlig, er hvis vi slutter å snakke med de vi er uenige med", sier Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk. 
 
Samtalene finner sted på seks ulike steder i byen på gitte datoer i april og mai, og alle påmeldte matches med en samtalepartner som har ulikt syn på noen definerte temaer. 
 
Velferdsetaten, DDeichman Stovnerog Nobels Fredssenter ønsker velkommen til en spennende og morsom prat! 😀 
 
Følg lenken for å bli med på Oslo snakker: https://oslosnakker.no/

Å være uenig er ikke farlig! Det som er farlig, er hvis vi slutter å snakke fordi vi er redde for uenighet. Derfor inviterer vi deg til å bli med på Oslo snakker og møte helt vanlige folk til samtale i trygge omgivelser. Du trenger ikke å være spesielt god til å diskutere. Uenighet kan være lærerikt og interessant! "Det kan føles ubehagelig å være uenig, men det er ikke farlig. Det som kan være farlig, er hvis vi slutter å snakke med de vi er uenige med", sier Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk. Samtalene finner sted på seks ulike steder i byen på gitte datoer i april og mai, og alle påmeldte matches med en samtalepartner som har ulikt syn på noen definerte temaer. Velferdsetaten, DDeichman Stovnerog Nobels Fredssenter ønsker velkommen til en spennende og morsom prat! 😀 Følg lenken for å bli med på Oslo snakker: https://oslosnakker.no/

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo