Følg Bydel Stovner

Hva viste mulighetsstudien i Tokerudparken?

Blogginnlegg   •   feb 19, 2020 08:00 CET

Mulighetsstudien for Tokerudparken/Langårdsfeltet ble levert til Bydel Stovner i november i fjor. Studien ser på ulike forslag til å gjøre området til et attraktivt uterom, etter innspill fra innbyggerne på Vestli.

Flere av naboene ved Tokerudparken beskrev området som en «ikke-park». Dette utsagnet skyldes nok at grunnleggende kvaliteter som belysning, gode stier, beplantning o.s.v. mangler.

Sett i sammenheng med parkens størrelse, er det et relativt lite område som blir brukt (22%). Største delen av parken er vanskelig å bruke da den består av tett vegetasjon og mangel på formelle gangtraseer (78%). Det er også kun belysning i parkens utkant, noe som forminsker parkens bruksareal ytterligere.

Forbedringene som er gjort i parken er gjort trinnvis, uten noen helhetlig visjon. Utstyret bærer preg av slitasje, og enkeltelementene henger ikke sammen estetisk sett. 

Den første anbefalingen i mulighetsstudien er derfor å utarbeide en helhetlig plan for utvikling av parken. Basert på stedsanalysen og medvirkningen er det ni punkter man bør ta hensyn til for å transformere Tokerudarken fra en «ikke-park» til et vellykket uterom:

  • Tilhørighet/identitet
  • Bekvemmelighet
  • Bevegelse og tilgjengelighet
  • Belysning og trygghet
  • Vedlikehold, sesongjustering og drift
  • Lek og aktivitet
  • Fleksibilitet
  • Romdannelse og tydelige soner
  • Adkomst

Planen må også sees i sammenheng med det nye uteområdet på Vestli skole.

Mulighetsstudien skal i sin helhet presenteres for befolkningen i løpet av de neste månedene. Følg med på Bydel Stovners Facebookside for mer informasjon om tid og sted for presentasjonen.