Følg Bydel Stovner

Mulighetsstudien om Tokerudparken er levert

Blogginnlegg   •   nov 20, 2019 08:00 CET

Hvordan skape nye og utvikle eksisterende møteplasser på Vestli? Nå er mulighetsstudien om Tokerudparken/Langårdsfeltet klar.

Mulighetsstudien har som mål å se på ulik fremtidig bruk for området, bringe fram nye ideer og belyse potensialet. Rapporten skal skape grunnlag for framtidige beslutninger for Tokerudparken/Langårdsfeltet. 

Bydel Stovner, ved Groruddalssatsingsprosjektet «Utvikling av delbydel Vestli», mottok den avsluttende rapporten fra MakersHub 1. november. 

Mulighetsstudien har gått over 11 uker, med oppstart i august 2019. Det har i denne perioden vært fire medvirkningsverksteder sammen med innbyggerne på Vestli:

  • To rettet mot hele nabolaget. På det første møtte ca 60 forbipasserende, på det andre møtte det ca 50 forbipasserende.
  • Et rettet mot ungdom i alderen 13-18 år, her møtte ca 15 ungdommer.
  • Et rettet mot hjemmeværende, her møtte det opp 13 personer.

Mulighetsstudien bygger på innspill fra disse fire medvirkningsverkstedene, og det foreslås ulike tiltak som Bydel Stovner må ta stilling til hvordan skal følges opp.

Rapporten skal over nyttår presenteres for befolkningen. Vi ser for oss en presentasjon på biblioteket, og en presentasjon lokalt på Vestli.

Mulighetsstudien er et resultat av innbyggermedvirkning. Bydel Stovner vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet - tusen takk for engasjement og innspill!