Følg Bydel Stovner

Veien videre for Tokerudparken

Blogginnlegg   •   jun 19, 2020 13:17 CEST

Hvordan kan Tokerudparken/Langårdsfeltet utvikles til et attraktivt uteområde for beboerne på Vestli? Mulighetsstudien for Tokerudparken beskriver behov, ønsker og utfordringer bygget på medvirkning fra innbyggerne i området. Nå skal Bydel Stovner jobbe videre for å følge opp rapporten.

Fredag 19.juni ble Mulighetsstudien for Tokerudparken lagt fram i et møte hos Bydel Stovner. Presentasjonen ble gjennomført av Maker's Hub ved Else Abrahamsen og ansvarlig for områdesatsingen i delbydel Vestli, Miriam Olsbø. Presentasjonen ble strømmet på Bydel Stovners Facebook-side for publikum. 

Mulighetsstudien beskriver behov, ønsker og utfordringer basert på medvirkning fra innbyggerne på Vestli, og foreslår hvordan parken kan utvikles for å imøtekomme disse. Studien har gitt prosjektet et veldig godt utgangspunkt for hvordan parken kan utvikles, men også hvordan man bør jobbe med selve utviklingen. 

Rapporten anbefaler blant annet å fokusere på ni tema for veien videre, og Bydel Stovner stiller seg bak denne anbefalingen.

I tillegg har bydelen satt opp noen forutsetninger som er avgjørende for at prosjektet skal være bærekraftig:

  • Solid prosjektrigg - prosjektet er avhengig av en dedikert prosjektleder, samt en eller flere arbeidsgrupper som bidrar til fremdrift og forankring
  • Helhetlig plan - som bidrar til å gi parken et helhetlig uttrykk, og som tar høyde for utvikling av nærliggende områder, som f.eks. nye Vestli skole
  • Kvalitetssikring - forankring i nærmiljøet er avgjørende, og medvirkning skal gjennomføres gjennom hele utviklingsprosessen for å sikre at vi treffer de ulike målgruppenes behov
  • Drift - utviklingen av området må ta høyde for at parken også skal driftes, slik at vi sikrer vedlikehold på sikt

Det viktigste nå vil være å få på plass en prosjektrigg som kan følge opp prosjektet og veien videre, blant annet tilbakemeldinger på Mulighetsstudien. I tillegg vil prosjektet i 2020 prioritere å rydde i vegetasjon i parken, og planlegge og tilrettelegge for 2021.

I 2021 vil prosjektet fokusere på temaene bevegelse og tilgjengelighet, adkomst og belysning og trygghet. Dette handler i første rekke om å få på plass en god infrastruktur i parken, som stier og belysning. 

Vi gleder oss til fortsettelsen, og håper folk har lyst til å være med og bidra.

Vi vil gjerne høre din mening om mulighetsstudien!

Gi din tilbakemelding her.