Gå videre til innhold
Hasnain Asghar (19) og Sahil Ali (16) er to av ungdommene som er med på Høstjobben på Stovner.
Hasnain Asghar (19) og Sahil Ali (16) er to av ungdommene som er med på Høstjobben på Stovner.

Blogginnlegg -

Satser på nye jobb-tiltak for Stovner-ungdom

Å få ungdom i jobb er en viktig satsing for Bydel Stovner. Høsten 2022 skal Høstjobben og Julejobben gi Stovner-ungdom en fot inn i arbeidslivet.

Bydel Stovner har gjennom flere år høstet positive erfaringer med Sommerjobb for ungdom, som hver sommer sysselsetter hundrevis av ungdom i bydelen. I fjor tilbød Bydel Stovner dessuten Julejobben, og i år utvides det med et nytt tilbud; Høstjobben. Disse jobb-tiltakene gjennomføres med sommerjobb-satsingen som modell.

–Hensikten er å gi ungdom arbeidserfaring og muligheter for videre ansettelse, sier prosjektleder Sunniva Opsahl.

Jobb-tiltakene er for ungdom mellom 15 og 23 år som bor i Stovner bydel, og som ikke har andre jobber.

Høstjobben

Totalt 75 ungdommer får muligheten for en høstjobb denne høsten.

I høstferien fikk 22 ungdommer jobb internt i Bydel Stovner, med vedlikehold av grøntområder og i arbeidstiltaket Fixit. Dessuten fikk seks stykker jobb hos Stovnerhagen til Lif Laga.

53 ungdommer fikk en jobb-mulighet ved å selv kontakte en arbeidsplass, der Bydel Stovner vil betale for 50 timers arbeid. Fristen for å skaffe seg jobb på egenhånd var 7.oktober. Arbeidsperioden er mellom 23. september og 21. desember og foregår utenom ordinær skoletid, eller i høstferien. 

Julejobben

Til sammen 40 ungdommer får muligheten for en julejobb.

I Julejobben rekrutterer Bydel Stovner ungdom som står utenfor arbeid eller utdanning.  Vi intervjuer motiverte kandidater og tilbyr å dekke lønnskostnader for fire uker (opp til 37,5 timers arbeidsuke mandag-fredag), ved arbeid i en bedrift. 

Arbeidsperioden går fra 7. november til 2. desember, og ungdommen skal arbeide fulltid. Alle ungdommene får veiledere fra bydelen som følger opp arbeidsstedet og ungdommene minst én gang i uka, mer ved behov, og som besøker arbeidstedet minst én gang.  

–Vi forsterker med dette Bydel Stovners satsing på aktivitet, kvalifiserende kurs og sysselsetting. Sysselsetting er et viktig virkemiddel mot utenforskap, sier Sunniva Opsahl.

Stovner jobbsenter har en nøkkelrolle, men jobb-tiltakene for ungdom gjennomføres som en bred innsats, der mange ansatte og ulike tjenester i bydelen er involvert og bidrar på tvers.

Finansieringen er et spleiselag mellom byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Bufdir, Groruddalssatsingen samt Bydel Stovners egne ressurser, i form av medarbeidere.

Fire ungdommer hadde høstjobb hos arbeidstiltaket Fixit i høstferien, hvor de blant annet fikk være med på levering av hurtigtester for korona og maling av et rom i Fossum aktivitetshus.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo