Gå videre til innhold
Treskulpturer gitt til Bydel Stovner av Bymiljøetaten
Treskulpturer gitt til Bydel Stovner av Bymiljøetaten

Blogginnlegg -

Ta en tur langs Tokerudbekken!

I sommer har Bymiljøetaten på oppdrag fra Bydel Stovner jobbet iherdig med å oppgradere deler av strekningen langs Tokerudbekken. Se så fint det er blitt!

I sommer har Bymiljøetaten på oppdrag fra Bydel Stovner jobbet iherdig med å oppgradere deler av strekningen langs Tokerudbekken. Bakgrunnen for oppgraderingene er at vi ønsker at turveien skal oppleves tryggere og mer oppholdsvennlig.

I bunnen av bekken, ved Groruddalen golfklubb, står det første av tre informasjonsskilt om artsmangfold og historie langs bekken. Det er også lagt ny plen.

Runder du hjørnet og begynner vandringen oppover langs bekken, vil du se at vi har åpnet opp gjerdet slik at du kan komme helt ned til bekken. Her er det også sådd gress og etablert sittelementer i form at store steinblokker.

Litt lengre opp langs bekken, er det etablert benker som står vendt innover mot bekken. Her er det også åpnet opp i vegetasjonen slik at bekken skal være mer synlig.

Midtveis langs bekken ble det i fjor etablert en rasteplass med bord, benker og grill. Rasteplassen er i sommer oppgradert med nytt gress, enda et bord med benker, og lyktestolper. Vi håper at armaturene kommer på plass før det blir ordentlig mørkt. 

I tillegg har Bymiljøetaten gitt oss tre kjempefine tre-skulpturer som står i utkanten av rasteplassen. Krokodillen og villsvinet er utskåret i Douglasgran, mens uglen er utskåret i robinia.

Øverst langs bekken, under broen som binder Vestli til Trondheimsveien, er det også satt opp to benker, sådd gress og plantet to trær. Bergpartiet ned mot bekken er også oppgradert slik at man kan gå helt ned til bekken. Her vil det også komme belysning.

Oppgraderingene er gjennomført i tett samarbeid med Bymiljøetaten, og finansiert av Bydel Stovner gjennom Groruddalssatsingsprosjektet, Utvikling av delbydel Vestli.

God tur!

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Miriam Olsbø

Miriam Olsbø

Områdekoordinator Vestli Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen 970 13 657

Relaterte nyheter

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo