Gå videre til innhold
Befaring april 2020
Befaring april 2020

Blogginnlegg -

Oppgradering langs Tokerudbekken fortsetter

Oppgradering og vedlikehold av uteområder har høy prioritet for prosjektet Utvikling av delbydel Vestli. For å skape triveligere uteområder har det blitt klippet, belyst, tilrettelagt og asfaltert. Tilbakemeldingen er at dette er viktig for folks trygghet og trivsel i nærmiljøet.

Det siste året har gangveien langs Tokerudbekken fått nye benker, vegetasjon har vært jevnlig tynnet og vedlikeholdt, og det er etablert en rasteplass med grill, bord og benker.

Lys og skilt

Siden da har det vært gjennomført flere befaringer med forvalter, og i løpet av de neste månedene vil rasteplassen også få gress og belysning. Det skal tynnes ytterligere i vegetasjonen langs gangveien og ved områder hvor bekken er mer synlig. Det er bestilt skilt med informasjon om artsmangfoldet langs bekken, som vil bli etablert i bunnen av bekken vis a vis golfklubben, på rasteplassen og helt øverst ved broen mellom Vestli og Trondheimsveien. 

Flere trivselstiltak

I tillegg ser bydelen på muligheten for å gjøre den øverste delen av bekken mer trivelig med både belysning, jevnere underlag, benker og beplantning. Som dere kan se av bildet er bekken i dette området både svært synlig og lett tilgjengelig for befolkningen.

Utvikling av delbydel Vestli er en del av Groruddalssatsingen. 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo