Gå videre til innhold
Ny rasteplass langs Tokerudbekken

Blogginnlegg -

Ny rasteplass langs Tokerudbekken

I forbindelse med prosjektet Utvikling av delbydel Vestli har Bydel Stovner sammen med Bymiljøetaten sett på muligheten for å bedre tilrettelegge for bruk av området langs Tokerudbekken. I fjor sommer ble det klippet flere steder langs bekken, og det ble i løpet av høsten etablert en rasteplass med både benker og bord.


Denne uken har vi vært på nok en befaring med Bymiljøetaten for å følge opp andre planlagte elementer langs bekken. Dette innebærer enda en runde med tynning og rydding av vekster langs bekken, slik at den noen steder vil bli mer synlig. I tillegg vil det i løpet av kort tid bli utplassert to ekstra benker. Rasteplassen vil bli gjort mer tilgjengelig, og i tillegg til bord og benker vil vi få på plass en grill og en søppelbøtte. På kartet under er det markert hvor de ulike elementene vil komme.

Visste du også at Tokerudbekken huser mange interessante arter knyttet til markas barskoger, kantskogen langs vassdraget og de åpne engene? Langs bekken er det for eksempel registrert hele 25 spurvefuglarter og åtte pattedyrarter, og disse er viktig å ivareta. Bydelen er derfor blitt enige med Bymiljøetaten om å etablere informasjonsskilt langs bekken som kan beskrive og fortelle om de mange artene som lever der. Dette håper vi kan være både lærerikt og spennede for barnehager, skoler og befolkningen forøvrig. Under ser du et eksempelskilt fra Mærradalen.

Vi ser frem til at alle elementene kommer på plass, og at vi på sensommeren kan arrangere bekkevandring og avslutte med grilling og hygge på den nye rasteplassen.

Emner

Tags

Pressekontakt

Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relaterte nyheter