Følg Bydel Stovner

Skal finne nye ideer og muligheter for Vestli

Blogginnlegg   •   mar 03, 2021 12:56 CET

Hva er potensialet for å skape ny byutvikling, etablere flere arbeidsplasser og tiltrekke investeringer på Vestli? Dette er noe av det Nordic – Office of Architecture, sammen med Civitas, Sintef og Bjørbekk & Lindheim, skal utforske i en studie av byutviklingspotensialet i bydelen.

I sommer etablerte vi prosjektet «Byutvikling delbydel Vestli», og siden nyttår har vi arrangert en offentlig konkurranse hvor vi ba om tilbud som skulle svare på problemstillinger knyttet til potensialet for byutvikling i bydelen. 

Konkurransen viste at det er stor interesse for problemstillingene vi jobber med i prosjektet. Totalt åtte ulike team sendte inn tilbud, hvor det gjennomgående var spennende teamsammensetninger, med høy kompetanse og god forståelse av oppdraget. 

I sterk konkurranse var teamet ledet av Nordic – Office of Architecture det best kvalifiserte tilbudet. De har derfor fått oppdraget med å utforske byutviklingspotensialet i bydelen, som de skal gjøre sammen med Civitas, Sintef og Bjørbekk & Lindheim. Arbeidet med studien går fram til august, og resultatet blir presentert etter det.

Teamet skal utforske noen helt konkrete problemstillinger. Blant annet: 

  • Hvilken rolle kan Bydel Stovner ha i en regional sammenheng?
  • Hvilke strategier trengs for å skape byutvikling, arbeidsplasser og tiltrekke investeringer?
  • Hvilke områder i bydelen har potensial for byutvikling?
  • Finnes det et potensial i etablere nye boformer/tredje boligsektor i bydelen, og kan dette brukes som en strategi mot opphoping av levekårsutfordringer?

           Foto: Frits Solvang/DEXTRA Photo

For å kunne svare på dette vil en viktig del i første fase være arbeidsverksteder om de ulike problemstillingene. I den forbindelse etableres en ressursgruppe som vil ha en viktig rolle i prosjektet. 

Rammene for arbeidsverkstedene og ressursgruppa skal avklares i oppstartsmøtet, som holdes i løpet av kort tid. Men vi ønsker allerede nå at personer i bydelen som arbeider med de aktuelle problemstillingene tar kontakt, slik at vi har et best mulig utgangspunkt for å etablere en solid ressursgruppe i prosjektet.

Vil du vite mer om aktørene i teamet, se her:

https://nordicarch.com/

http://www.civitas.no/

https://www.sintef.no/community/

http://www.blark.no/