Gå videre til innhold
Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Blogginnlegg -

Ny rapport om muligheter for vekst og utvikling i Bydel Stovner

Hvilke muligheter finnes for byutvikling i Bydel Stovner, som kan gi flere investeringer, arbeidsplasser og bedre levekår? Det er tema for en ny rapport som nå er levert til bydelen.

Bydel Stovner inviterte i vinter til konkurranse om å lage et kunnskapsgrunnlag om byutvikling i bydelen. Rapporten skal gi grunnlag for videre arbeid, ved å peke på løsninger og strategier for byutvikling som kan gi økt investeringsattraktivitet, sysselsetting og motvirke levekårsutfordringene i bydelen. 

Prosjektgruppen Nordic – Office of Architecture, Civitas, Sintef og Bjørbekk & Lindheim ble tildelt oppdraget, og arbeidet med kunnskapsgrunnlaget ble gjennomført vår og sommer 2021.

Hovedpunkter i rapporten:

  • Arbeidsplassene bør i større grad skapes av innbyggerne selv. Dette øker sannsynligheten for at for at investeringer og nye arbeidsplasser sysselsetter Stovners egen befolkning
  • Muligheten for å lykkes forbedres hvis man kan tilby noe som er unikt for Stovner, som man ikke finner andre steder. En sterkere Stovner-identitet vil kunne bidra til dette
  • Stovners ulike aktører må samordnes bedre. Det er behov for en større samlet mobilisering av ressursene.
  • Det ønskes en «bystrategisk» tilnærming, som har overordnede, langsiktige og prioriterte mål og visjoner for byens utvikling, og som handler om å ikke bare å løfte de svakeste, men også at ressurssterke beboere velger å bli boende og flere trekkes til området.
  • Rapporten presenterer flere konkrete løsningsforslag. Felles for forslagene er at de vil møte de sosiale utfordringene ved hjelp av strategier som kan gjøre Stovner mer fysisk sammenkoblet. Bydelen bør jobbe for å koble steder, aktører og initiativer slik at utfordringene for sysselsetting, attraktivitet og identitetsbygging møtes tverrfaglig og med forankring i bydelens sosiale behov.

Arbeidet med å utforske nærings- og byutviklingspotensialet i Bydel Stovner er en del av Grorudalssatsingen, og er et prosjekt i bydelens «delprogram nærmiljø».

Høsten 2021 vil hovedmål i prosjektet være hvordan vi skal ta funnene i rapporten videre, og om noen av forslagene kan bli til nye prosjekter i Groruddalssatsingen. Derfor er vi interessert i å høre hva innbyggerne mener om rapporten, så vi håper så mange som mulig tar seg tid til å lese den og komme med innspill til oss.

Du kan lese hele rapporten her

Innspill kan sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Utvikling av Haugenstua som knutepunkt er et av mange forslag i rapporten.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relaterte nyheter

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo