Følg Bydel Stovner

Vil ha flere til å satse i Bydel Stovner

Blogginnlegg   •   nov 17, 2020 10:24 CET

Prosjektleder Jens Melbye

Hva skal til for å få flere til å satse på virksomhet, utbygging og nye arbeidsplasser i Bydel Stovner? Det skal et nytt prosjekt i Groruddalssatsingen undersøke og støtte opp under. 

Bydel Stovner etablerte i sommer prosjektet «Byutviklingspotensialet i delbydel Vestli». Prosjektet skal kartlegge mulighetene for nye virksomheter i bydelen, og gi grunnlag for over tid å tiltrekke seg investeringer lokalt.

– Vi trenger å komme i posisjon og framheve Bydel Stovner som en attraktiv og lønnsom bydel å investere i, sier prosjektleder Jens Melbye. Jens er utdannet samfunnsgeograf, og har jobbet som samfunnsplanlegger i bydelen siden 2018. Han har tidligere jobbet i Plan- og bygningsetaten. 

Prosjektet er foreløpig under oppstart, og i den forbindelse ønsker bydelen å lage en studie som grunnlag for videre arbeid. Hovedmålet i studien er å finne strategier for å skape byutvikling og tiltrekke investeringer, særlig med tanke på å skape flere arbeidsplasser. 

– Det er en klar målsetning i prosjektet at vi skal se byutvikling i sammenheng med hovedutfordringer i bydelen. Investeringer til byutvikling vil kunne skape flere arbeidsplasser, gi mer stabile og tryggere boligforhold, gjøre bydelen mer attraktiv, bedre bydelens omdømme og bedre levekårene blant innbyggerne. 

Studien skal også utforske områder med potensial for byutvikling, da særlig med sikte på delbydel Vestli, og presentere løsninger og ideer for disse områdene. 

Utvikling på tvers av kommunegrensa

I dag er det liten bolig- og næringsutvikling i Bydel Stovner og nordre del av Groruddalen for øvrig. I Oslo er det tung utvikling flere steder, hvor Økern er det området som ligger nærmest vår bydel. Stovner bydel grenser også til Lørenskog kommune, som har satset stort på bolig og næringsutvikling de siste årene. Med det nye prosjektet ønsker bydelen å se på mulighetene for å koble seg på denne utviklingen. 

En studie av byutviklingspotensialet i Bydel Stovner vil også kunne være relevant for andre drabantbyer. Drabantbyene i Oslo har i liten grad blitt utviklet siden de ble bygget, og en studie av bydelen vil kunne skape en større diskusjon rundt utviklingen av drabantbyene i hovedstaden.

– Det blir spennende å se hvilke resultater den endelige studien ender opp med. Om vi får til å skape en utvikling som treffer hovedutfordringene til bydelen vil tiden vise, men det skal i hvert fall ikke stå på viljen og initiativet, sier prosjektleder Jens Melbye.