Gå videre til innhold
Rekordmange svar på innbyggerundersøkelse i Bydel Stovner

Nyhet -

Rekordmange svar på innbyggerundersøkelse i Bydel Stovner

De fleste sier de er stolte av Stovner. Men innbyggerne forteller også om tapte inntekter, ensomhet og sykdom. Nå åpner undersøkelsen for alle som vil fortelle om sine opplevelser under pandemien.

Omtrent 4000 stovnerinnbyggere har svart på undersøkelsen om hvordan pandemien har rammet dem.

– Stovner har vært – og er fortsatt – hardt rammet av pandemien. Bydelsutvalget ønsket derfor å finne ut hvilke konsekvenser pandemien har hatt for befolkningen, hvordan de har det nå, og hva de trenger av bydelen, sier bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz.

Bydelsutvalget tok i 2021 også initiativ til et utvalg som leverte en rapport om håndteringen og effekten av korona i Bydel Stovner.

I innbyggerundersøkelsen fikk et utvalg på 11 000 innbyggere invitasjon til å svare på en omfattende undersøkelse. Så langt har ca 35 prosent svart.

­– Det er tre ganger høyere svarprosent enn vanlig for innbyggerundersøkelser på Stovner. Og nå åpner vi for at alle som vil, kan svare, sier Benedicte Falch-Monsen. 

Hun leder arbeidet med undersøkelsen i Bydel Stovner. Falch-Monsen forteller også at bydelen som del av undersøkelsen også gjennomfører fokusgrupper med ulike målgrupper, for å få mer dyptgående innsikt og tilbakemeldinger.

Svar på undersøkelsen her: Innbyggerundersøkelse - Stovner

Foreløpige resultater

Foreløpige og uvektede resultater viser at en av ti som var i jobb da pandemien begynte har opplevd å bli permittert.

Halvparten har opplevd at de er mer utsatt for koronasmitte gjennom jobben sin. 16 prosent oppgir at de har hatt mindre inntekter under pandemien.

­– 26 prosent oppgir at de har vært ganske eller svært misfornøyde med livet under pandemien. Hele 93 prosent oppgir at de har hatt mindre sosial kontakt enn før, og over halvparten oppgir at de har følt seg mer ensomme under pandemien, sier Falch-Monsen.

Unge og personer med innvandrerbakgrunn ser ut til å være hardere rammet enn gjennomsnittet i bydelen. Mange har blitt permittert, mistet jobb og inntekt som følge av pandemien.

– En hyggelig ting er at tre av fire oppgir å være stolte av Stovner. Det gjelder på tvers av alder og bakgrunn, sier Falch-Monsen, som kommer tilbake med mer informasjon og utfyllende analyser når undersøkelsen er helt avsluttet.

Hvorfor så god respons?

Det er tydelig at temaet engasjerer. Alle har et forhold til pandemien. Alle er rammet på en eller annen måte.

– For å få så mange innspill som mulig har vi gått bredt ut og tilrettelagt på seks ulike språk, og for intervju med ulike metoder. Man kan svare digitalt, på smarttelefonen eller på PC, eller gjennom et telefonintervju.

Mange, særlig eldre, har valgt å benytte muligheten for et telefonintervju. Bydelen har en ambisjon om å ringe minst en gang til alle som ikke har svart etter SMS-invitasjonen.

Det gir informasjon om hvorfor en del ikke kan eller ikke ønsker å svare, og hva vi kan og bør gjøre for å tilrettelegge både informasjon og tjenester.

– Vi ser at det å ringe og snakke med innbyggerne har gitt mange flere svar og tilbakemeldinger enn vi ellers ville fått, sier Falch-Monsen.

Åpner undersøkelsen for alle

Nå ønsker likevel bydelen å gi alle som ønsker det mulighet til å gi sine innspill.

– Selv om vi allerede har fått svarene fra den representative delen av undersøkelsen så vil det gi oss viktig innsikt i hvordan flere innbyggerne har opplevd pandemien og tjenestene våre til bydelen, og enda flere tilbakemeldinger, sier Falch-Monsen.

Svar på undersøkelsen her: Innbyggerundersøkelse - Stovner


_________________________________________

Undersøkelsen vil åpnes for alle som ønsker å svare 21 januar. Resultatene fra undersøkelsen vil publiseres i løpet av våren 2022.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo