Gå videre til innhold
UKENS DIGITALE NYHET: Samordning, større kraft og økt tempo i et  tjenestenært digitaliseringsarbeid i Oslo kommune er stikkord fra denne ukas digitale nyhet.
UKENS DIGITALE NYHET: Samordning, større kraft og økt tempo i et tjenestenært digitaliseringsarbeid i Oslo kommune er stikkord fra denne ukas digitale nyhet.

Nyhet -

«Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres»

Etter initiativ fra bydelsdirektør Alv H. Sørland i Bydel Stovner har alle bydeler, sammen med etatsdirektør for Helseetaten og representanter fra byrådsavdelingen for finans blitt enige om et rammeverk for bedre samordning, større kraft og økt tempo i tjenestenært digitaliseringsarbeid i Oslo kommune.

De har hatt en rekke workshops for å enes om en felles retning for arbeidet med digitalisering og tjenesteutvikling. Dette skal sørge for en bedre koordinering og større kraft i arbeidet med å utvikle tjenester som svarer bedre på innbyggernes behov og styrke kommunens overordnede satsing.

Det følger av plattform for byrådssamarbeidet 2015-2019 at; «Alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres, hvor innbyggernes behov skal være førende i utviklingen.»

For å gjennomføre dette løftet i kommunen trengs det en styrking av den digitale gjennomføringskraften gjennom kollektiv innsats i et raskt tempo.

Der har bydelene en fordel – gjennom daglig kontakt med innbyggerne der de er og der de bor.

Det er også viktig å merke seg at digitalisering er mer enn teknologi. For å lykkes med gjennomgripende digitalisering er det en forutsetning å styrke virksomhetens evne til å endre seg, være fleksible, ha gode samarbeidsstrukturer og agere på realitetsdata.

Å involvere et mangfold av medarbeidere i konkret utviklingsarbeid er et sterkt verktøy for å lykkes med kulturendring. Vi ser frem til å fortsette å arbeide tett sammen med andre bydeler og sentrale aktører i Oslo kommune for sammen å utvikle bedre og mer tilpassede tjenester for våre innbyggere.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo