Gå videre til innhold
UKENS DIGITALE NYHET: Denne uken handler det om interaktiv prototype til opplæring
UKENS DIGITALE NYHET: Denne uken handler det om interaktiv prototype til opplæring

Nyhet -

Digitalisering i Bydel Stovner: Interaktiv opplæring!

Digitalisering i Bydel Stovner handler om å forbedre, forenkle og fornye ved hjelp av ny teknologi. Derfor tester og prototyper bydelen i det små og forsøker å digitalisere det som gir effekt for innbyggerne og medarbeidere.

BAKGRUNNEN
Som en del av et prosjekt rundt tillitsmodellen i Bydel Stovner, var det ønskelig å legge ansvaret for revurderinger ut i de enkelte boligene, til de som kjenner bruker best. Medarbeiderne ønsket seg en manual for revurderinger å støtte seg på etter endt opplæring. Et webbasert og interaktivt opplæringsverktøy ble derfor utviklet og testet for å undersøke om det kunne støtte opp under opplæringen som allerede var blitt gitt, og samle erfaringer på om dette er hensiktsmessig.

HVORDAN BRUKE GUIDEN
Verktøyet viser steg for steg hvordan man skal gå frem i Gerica for å skrive revurderingsvedtak. Gerica er et omfattende elektronisk pasientjournalsystem til bruk i kommunal helse- og omsorg. 
Verktøyet gir hint om hvor man skal trykke hvis man står fast og lar den som bruker verktøyet gå tilbake til forrige steg ved behov for dette. Man vil også kunne få opp en meny som lar deg hoppe til ønsket steg i prosessen, etter at man har gjennomgått opplæringsmodulen første gangen.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo