Gå videre til innhold
Mange søkere til sommerjobb for ungdom

Blogginnlegg -

Mange søkere til sommerjobb for ungdom

Sommerjobb for ungdom er populært, til årets sommerjobb i Bydel Stovner er det kommet inn 729 søknader. Nå starter prosessen med intervjuer og videre rekruttering til jobbene.


Sommerjobb for ungdom er en viktig og omfattende satsing i Bydel Stovner. Her får ungdom nyttig jobberfaring, mulighet til egen inntekt og en fot inn i arbeidslivet. Tidligere år har mange av ungdommene også fått videre ansettelse etter at de var ferdige i sommerjobben.


Sommerjobben er et tilbud for ungdom mellom 15 og 23 år (født fra 1999 til 2007) som er bosatt i Stovner bydel. Målet er å kunne tilby 300 sommerjobber sommeren 2022.

Etter at søknadsfristen gikk ut 1.mars, er det kommet 729 søknader, noe som er en nedgang fra 2021, da det ble satt søkerrekord med 952 søknader. Nå går bydelen gjennom søkerbunken, og det planlegges å innkalle til intervjuer i slutten av mars.

Etter intervjuene vil de som blir valgt ut bli innkalt til obligatorisk opplæring. Når opplæringen er gjennomført vil kandidaten få tilbud om jobb.

Jobbsøker-trening

For å bistå sommerjobb-søkerne, tilbyr Jobbsenter for unge på Stovner intervjutrening hver onsdag og torsdag fra kl.12.00 - 19.00.


Selv om mange av dem som søker sommerjobb i bydelen ikke kommer gjennom nåløyet, er det også et mål å gi ungdommene som søker erfaring og kompetanse i det å være jobbsøker, gjennom å skrive søknad og CV og lære seg spillereglene for jobbintervju.


Sommerjobben varer i tre uker for den som blir ansatt, og skjer i to puljer:

Pulje 1: uke 25-27

Pulje 2: uke 30-32


Rekruttering av arbeidsgivere

Det er et stort spenn i hva slags sommerjobber ungdommene kan få. Mange får jobb internt i bydelen, som i barnehager, arkiv, driftsavdelingen, hjemmetjenesten og med grønt vedlikehold utendørs i bydelen.


Eksempler på jobb hos eksterne arbeidsgivere er butikk, kafé, gartnerarbeid, bibliotek og på treningssenter. Bydelen samarbeider også med frivillige organisasjoner om sommerjobber.

Ungdommene kan arbeide i hele Oslo-området, ikke bare i Stovner bydel. Bydelen betaler lønn, men ønsker gjerne arbeidsgivere som kan være med på å spleise på lønna.


Alle ungdommene som får sommerjobb får tett oppfølging underveis fra ansatte i bydelen, slik at både arbeidstaker og arbeidsgiver får en god opplevelse.


Er du arbeidsgiver og ønsker å ansette våre motiverte ungdommer i sommerjobb?

Send en e-post til: postmottak@bsr.oslo.kommune.no


Andre spørsmål?

Send en e-post til Stovner jobbsenter for unge: jobbsenter.stovner@bsr.oslo.kommune.no

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo