Gå videre til innhold
Ny veileder for seniorer i Bydel Stovner

Nyhet -

Ny veileder for seniorer i Bydel Stovner

Er du fylt 60 år, bor i Bydel Stovner, og opplever små eller store utfordringer i din hverdag?

Bydel Stovner har som mål å tilby best mulig tjenester til sine innbyggere, tilpasset deres ulike behov. Derfor prøver vi nå ut en ny digital veileder for våre innbyggere over 60 år. 

Denne kan eldre og pårørende bruke dersom de trenger hjelp til for eksempel å komme i fysisk aktivitet, delta på sosiale aktiviteter, hjelp til personlig stell eller til psykiske og fysiske utfordringer. Også helsearbeidere kan bruke denne digitale tjenesten.

Ved å bruke den digitale veilederen, håper vi at hver enkelt senior finner fram til riktig tjeneste eller tilbud, som best mulig kan dekke hans eller hennes utfordringer eller spørsmål.

Målet er en aktiv og meningsfull hverdag for den enkelte. 

Hvor finner jeg veilederen?

  • Du må ha pc, nettbrett eller smarttelefon for å finne den på internett. Internettadressen er: https://www.oslo.kommune.no/helseveiviser

Hvem passer veilederen for?

  • Veilederen er tilpasset personer over 60 år i Bydel Stovner, deres pårørende og helsearbeidere, som trenger informasjon om eller kontakt med tilbud og tjenester i bydelen.

Hvordan bruker jeg veilederen?

  • Klikk på «Start veilederen», og svar på om du er bruker, pårørende eller helsearbeider. Deretter klikker du av for hva du trenger hjelp til, f.eks. bruke kollektivtransport, drive med hobby, få kontroll på mentale plager eller være i fysisk aktivitet. Du vil da få forslag til ulike tilbud og tjenester.For spørsmål: Kontaktperson Bente Fedreheim, tlf. 952 74 183

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo