Gå videre til innhold
 Bydel Stovners forslag til budsjett 2020

Nyhet -

Bydel Stovners forslag til budsjett 2020

Bydel Stovner har som mål å tilby sine innbyggere best mulig tjenester, tilpasset deres behov. I budsjettforslaget for 2020 kan du lese om bydelens satsingsområder for neste år.

Forrige uke ble bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2020 levert til leder for bydelsutvalget, Rashid Nawaz. Budsjettet skal behandles av bydelsutvalget 12.desember.

Flere innbyggere i arbeid, trygg oppvekst for barn og unge og bedre norskkunnskaper er prioriterte satsinger i budsjettforslaget.

Tenke nytt om tjenester

En annen sentral satsing er digitalisering og utvikling av bedre og mer effektive tjenester fra Bydel Stovner. For eksempel digitale løsninger for eldretilbud, bedre samarbeid med andre bydeler og etater, eller effektivisering av arbeidsprosesser internt i bydelen.

– Utviklingsarbeid internt i bydelen er svært viktig. Vi kan ikke bare fokusere på daglig drift, men vi må tenke langsiktig på hvordan vi kan forbedre og effektivisere våre tjenester for framtida. Så dette skal være et budsjett for best mulig tjenester i Bydel Stovner, sier bydelsdirektør Alv H. Sørland.

– Flere folk i jobb, flere barn i barnehage og god språkopplæring er sentralt for oss i Bydel Stovner. Ikke minst er forebyggende arbeid blant barn og ungdom alfa og omega for oss, sier BU-leder Rashid Nawaz, og viser til etableringen av det populære fritidstilbudet Blokk 58. Han ser fram til å behandle budsjettet i det nye bydelsutvalget som ble valgt i høst.

Innbyggerens ståsted

Målsettingen med budsjettforslaget er at en konsekvent skal sette seg i innbyggerens sted og spørre: hva er viktig for deg?

Bydelsdirektørens budsjettforslag bygger på byrådets og bystyrets vedtatte føringer, Oslo kommunes budsjettforslag og bydelsutvalgets prioriteringer. Budsjettforslaget har en ramme på brutto ca. 1,7 milliarder kroner.

Prioriterte innsatsområder:

Forebygging og trygghet

  • Tidlig innsats og forebygging før utfordringer oppstår skal prioriteres på tvers av tjenesteområdene. Trygghet er en konsekvens av å sikre effektive og gode tjenester med høy kvalitet. Økt sysselsetting, bedre oppvekst og godt forebyggende arbeid bidrar til å skape trygghet.

Oppvekst

  • En helhetlig tilnærming til oppvekstfeltet, fra før fødsel til fullført utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Et særlig ansvar tidlig i stovnerinnbyggernes liv gjennom helsestasjon, barnehage og fritidstilbud. Særlig søkelys på hvordan bydelen kan gjøre barn klare for å begynne i barnehagen.

Språk

  • Hvordan bydelen bidrar til innbyggernes behov for bedre norskferdigheter på bred basis fra barnehage til arbeidsliv er en gjennomgående prioritering fra bydelsutvalget. Dette slik at alle innbyggere skal få muligheter til å lykkes i eget liv. Gode norskferdigheter hos de ansatte i bydelen bidrar til at innbyggere opplever bedre kvalitet på tjenestene.

Sysselsetting

  • Deltakelse i arbeidsliv er en forutsetning for å klare seg godt i samfunnet og gi gode levekår for familier og barn. Prioritering av sysselsettingsutfordringer må medføre endringer i hvordan en arbeider med sysselsetting på bred front og forsøker nye metoder, strukturer og tiltak for å øke sysselsettingen.

Effektivisering

  • Bydelens tjenester må kontinuerlig gjennomgås for å sikre riktig bruk av ressurser. Effektivisering og tilpasning av drift opp mot endringer i innbyggernes behov og politisk ambisjonsnivå. Nye og bedre tjenester gjennom nye digitale løsninger.  

Bydelsdirektør Alv H. Sørland leverte sitt budsjettforslag for 2020 til BU-leder Rashid Nawaz på Deichman Stovner 14.november. 

Hele budsjettforslaget kan du lese i filen under. 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo