Gå videre til innhold
TRYGGHET: For Abdullahi (16) og Rolf (87) står trygghet sterkt i fokus. De bor begge i Bydel Stovner.
TRYGGHET: For Abdullahi (16) og Rolf (87) står trygghet sterkt i fokus. De bor begge i Bydel Stovner.

Nyhet -

«Det viktigste for meg er at de rundt meg har det bra»

Abdullahi (16) og Rolf (87) bor i Stovner bydel. For begge er tryggheten til menneskene som står dem nær viktigst – og det å ha et godt lokalmiljø i ryggen.

Torsdag 13. desember skal bydelsutvalget vedta bydelens budsjett for 2019. Der legges det føringer for hva bydelen skal prioritere med midler og arbeidskraft fremover. Det viktigste for bydelen er dens innbyggere. Og i Bydel Stovner er det 32.850 av dem.

To av dem er Abdullahi Ahmed fra Haugenstua og Rolf Nilsen fra Vestli. Selv om mye tilsier at deres veier kanskje aldri har krysset, har de flere ting til felles. For begge betyr tryggheten i lokalsamfunnet mye, og de tilbringer begge mye tid akkurat der.

Midt i blant julepynten på Stovner senter står Abdullahi.

– Det viktigste for meg er menneskene rundt meg, og at de har det bra, forteller han.

For ham betyr det mye at bydelens folkevalgte prioriterer ungdom.

– Det jeg synes bør stå øverst på lista er ungdom – og utdanning. Det er vi som er fremtiden og skal styre landet etter hvert. Jeg tror det er viktig for ungdom på Stovner å føle seg hørt og inkludert. Det er viktig at vi får være en del av miljøet på Stovner, og at vi kan være med å bestemme, smiler han.

Litt lenger opp med rulletrappa, nærmere bestemt på Stovner eldresenter, sitter Rolf og nyter en bedre middag med venner. Noe han ofte gjør.

– Det viktigste for meg er å komme hit og slappe av. Her føler jeg meg trygg. Helsa er bra, og husken er bra, forteller han.

– Det går en del i politiske diskusjoner ved bordet her. Og jeg heier på lokalpolitikerne, jeg. 

Torsdag 15. november ble Bydel Stovners forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2022 overlevert til politisk behandling. Bydelenes ramme er på totalt 1,3 milliarder kroner. I Bydel Stovner bor det over 32.000 mennesker. Ambisjonen i budsjettet er å gi flere på Stovner muligheter.  

Statistikken viser at det er færre i jobb på Stovner en i Oslo generelt, færre barn går i barnehagen og færre kan godt nok norsk når de begynner på skolen en ellers i hovedstaden. Derfor trengs det nye måter å jobbe på som bidrar til å løse de utfordringene. Ikke alene, men sammen med innbyggere og samarbeidspartnere. Da kan en bidra til å skape sømløse tilbud bygget på tillit mellom kommune og innbygger som bidrar til at en kan klare mer selv.

Denne setningen står i budsjettets forord: «Et godt forebyggende arbeid som tar utgangspunkt i den enkeltes liv og drømmer må bygge på den enkelte og det som skal til for at hver og en som vokser opp på Stovner skal ha muligheter til deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv på lik linje med alle andre». 

Budsjettet skal behandles av politikerne 13. desember. Du kan laste ned budsjettforslaget under. 

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo