Gå videre til innhold
Helene Wallin er prosjektleder for «Godt språk, bedre forutsetninger.»
Helene Wallin er prosjektleder for «Godt språk, bedre forutsetninger.»

Blogginnlegg -

Vil ha tidlig innsats for godt språk

Godt språk er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling. Et nytt prosjekt i Bydel Stovner vil gi språk-læring for barn allerede i 0-2 års-alderen, til hjelp på veien over til barnehage og skolestart. 


– Vi har mange flerspråklige familier i vår bydel, der norsk er ett av kanskje flere språk i hjemmet. En del foreldre er usikre når det gjelder læring av språk for sitt barn, og ønsker hjelp og veiledning rundt dette, forteller Helene Wallin, som er prosjektleder for «Godt språk, bedre forutsetninger». Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen, og har fått bevilget 970.000 kroner til første fase.

«Godt språk»-prosjektet retter seg mot familier med barn i alderen 0-2 år, hvor barna ennå ikke har begynt i barnehage.


– Det er viktig å legge til rette for god språkutvikling, også for barn som ikke går i barnehage, og vi vet at alderen 0-2 år er grunnleggende for hjernens utvikling. Å introdusere språk gjennom for eksempel pekebøker vil kunne virke positivt, sier Helene Wallin, 

– Bøker har en positiv innvirkning på barns språkutvikling, det er godt dokumentert i forskning.


På foreldrenes premisser

«Godt språk»-prosjektet er fortsatt i støpeskjeen. Foreldrenes behov og deres medvirkning står sentralt, og det er allerede innhentet kunnskap gjennom intervjuer med flerspråklige familier i bydelen. Brukerinnsikten viser blant annet at de er usikre på valg av språk i hjemmet, om det er lurt å lære flere språk samtidig, og de ønsker seg mer kunnskap om barns språkutvikling. Dessuten vil foreldrene gjerne bruke fysisk materiell, ikke digitale løsninger.

– Nå jobber vi videre med å utvikle materiell og hjelpemidler til språk-læring for 0-2-åringene. Denne læringen skjer gjennom foreldrene, og vi må utvikle materiellet på foreldrenes premisser, understreker prosjektlederen.


Ønsker foreldre som vil delta

Samtidig vil prosjektet løfte temaet godt språk i bydelens tjenester og blant ansatte som er i kontakt med flerspråklige småbarnsfamilier.

– Vi som ansatte skal utvikle oss for å imøtekomme foreldrenes behov, vi skal øke bevisstheten og bli bedre til å veilede om godt språk og språkutvikling, sier Helene Wallin.

God språkutvikling hos de minste barna gir dem bedre forutsetninger når de kommer over i barnehage, grunnskole og opp mot videre utdanning.

– Framover skal vi videreutvikle prosjektet. Til høsten skal vi ha workshops, og vi vil jobbe bredt med å få inn pedagogiske fagmiljøer og tjenester i bydelen. Så er planen å lande et ferdig konsept til høsten. I november kommer et opplegg som kan testes med familier i målgruppa, opplyser prosjektlederen.    

Brukermedvirkning står sentralt, og «Godt språk»-prosjektet ønsker å komme i kontakt med foreldre som kan gi tilbakemeldinger til opplegget.

Kjenner du til småbarnsfamilier, eller har du selv barn i alderen 0-2 år, og har lyst til å bidra i prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Helene Wallin, e-post: helene.wallin@bsr.oslo.kommune.no, eller tlf. 458 79 471.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo