Gå videre til innhold
Shabana Fazal, mangfoldskontakt, og Heidi Kristiansen, prosjektleder i oppvekstavdelingen i Bydel Stovner.
Shabana Fazal, mangfoldskontakt, og Heidi Kristiansen, prosjektleder i oppvekstavdelingen i Bydel Stovner.

Blogginnlegg -

Går nye veier for å få flere barnehagebarn

Bydel Stovner går nye veier for å få flere barn i barnehage. Et eget prosjekt avdekker barrierer og jobber oppsøkende for å få flere foreldre til å søke om barnehageplass. 

Bydel Stovner er en av bydelene i Oslo med lavest andel av barn i barnehage. I Bydelens avdeling Oppvekst pågår nå et prosjekt, som finner kunnskap og nye metoder for å rekruttere flere barn til barnehagene. Det er et uttalt mål for Bydelen å utvikle nye arbeidsmetoder for å nå familier som ikke benytter seg av universelle tilbud som barnehage.

– Vi så jo at tiltakene vi hadde for å rekruttere barn til barnehagene ikke fungerte godt nok, derfor måtte vi tenke nytt. Målet er å skape trygghet og gi god informasjon, sett ut fra foreldrenes behov, sier prosjektleder Heidi Kristiansen.  

Prosjektet for barnehagerekruttering startet i fjor høst, og har fått 800.000 kroner i støtte fra Oslo kommunes byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. 72 prosent av 1-5-åringene i Stovner bydel går i barnehage, mens gjennomsnittet for Oslo er 89 prosent.

Utrygghet og mangelfull informasjon

Prosjektet startet med et innsiktsarbeid vinteren 2021, med kartlegging av årsakene til at foreldrene ikke søkte barnet inn i barnehage. Over halvparten av bydelens innbyggere har minoritetsbakgrunn, og en del har lite kjennskap til det norske barnehagesystemet. 


– Kartleggingen viste at mye handlet om utrygghet, at foreldrene var usikre på om barnet ble godt nok ivaretatt i barnehagen. Det gjaldt elementære ting som bleieskift, mat og nok oppmerksomhet til barnet. Vi ser at noen ikke kjenner godt nok til konseptet barnehage, forteller Kristiansen.


– Innsiktsarbeidet viste også at det ikke var kontantstøtten, men utrygghet, som var en barriere for visse foreldre.


Mangfoldskontakt i Bydel Stovner, Shabana Fazal, er med i prosjektet, og har vært i dialog med mødre som er hjemmeværende med barnet sitt.


– Det er en del misforståelser, blant annet tror noen at barnehager bare er for foreldre som går i jobb, ikke for hjemmeværende. Mange vet heller ikke at de kan få redusert foreldrebetaling ut fra inntekt, sier Fazal.

Praktisk tilrettelegging

Fazal har gitt foreldre mye praktisk hjelp, som å få regnet ut kostnaden for en barnehageplass, sende digitalt søknadsskjema eller å tipse om brukt barneutstyr på Finn.

– Hvis en mor nylig har kommet til Norge og ikke kan norsk, har vi hjulpet til med kontakt med Nav, slik at hun kan gå på norskopplæring mens barnet er i barnehagen, forteller hun.

Shabana Fazal er firebarnsmor og har selv hatt alle sine barn i barnehage.


– Når jeg forteller at mine barn har gått i barnehage, og at dette er trygt og positivt for barnet, gjør det inntrykk på mødre som har vært litt skeptiske.

For prosjektleder Heidi Kristiansen har mangfoldskontakten vært en viktig brobygger:


– Mødrene vi snakker med åpner seg raskere overfor Shabana, og hun kan også være tydeligere i kommunikasjonen enn jeg kan. Fordi mødrene lettere kan identifisere seg med henne, skaper hun tillit og troverdighet.

Tilgjengelige for spørsmål

Kristiansen og Fazal har hatt flere oppsøkende tiltak siste halvår, som stand på Stovner-senteret, “felting” ute i nærmiljøet og de har informert om besøksplasser i barnehagene, der foreldrene kan komme på besøk for å bli kjent med barnehagen, personalet og tilbudene som er der.


For prosjektlederen har det vært viktig å være tilgjengelig for foreldrene og gi god informasjon ut fra deres behov:


– Erfaringer nå viser at mange foreldre trenger muntlig informasjon om barnehage, og å kunne stille spørsmål der og da, sier Heidi Kristiansen.

– Hvor mange nye barn vi har rekruttert inn i barnehagen har vi ikke tall for ennå, men det blir spennende å se når vi får se statistikken mot slutten av året.

Shabana Fazal og Heidi Kristiansen skal utover vår og sommer være ute i nærmiljøet på Stovner og snakke med småbarnsforeldre om bydelens barnehagetilbud. 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo