Gå videre til innhold
Tokerudparken – En møteplass blir til. Film 1 av 4.

Blogginnlegg -

Tokerudparken – En møteplass blir til. Film 1 av 4.

I utviklingen av Tokerudparken er prosessen nesten like viktig som resultatet. Fra dag én har det derfor vært fokus på involvering av innbyggere, naboer og parkentusiaster.

Prosjektet er delt inn i fire faser. For at alle som ønsker skal kunne følge utviklingen og få et innblikk i de fire fasene, vil det i løpet av prosjektperioden lages fire fasefilmer. I denne filmen får dere et innblikk i fase 1 - oppstarten av prosjektet. Filmen handler om mulighetsstudien som er gjennomført av MakersHub og Byantropologene på oppdrag fra bydelen. Gjennom mulighetsstudien fikk vi inn over 200 forskjellige ønsker for parken. På bakgrunn av dette stiller vi spørsmålet: Hvorfor er det viktig å involvere innbyggerne i utviklingen av sosiale møteplasser?


Nå går prosjektet videre til fase to. Vi er i gang med store og små fysiske oppgraderinger på stedet i samarbeid med lokalbefolkningen. Filmen om fase 2 kommer etter sommerferien. Der går vi blant annet nærmere inn på ønskene for parken, samarbeidet med lokalbefolkningen og de fysiske oppgraderingene det har resultert i. Så følg med!

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo