Gå videre til innhold
Fra "Mellomrommet" i Tokerudåsen boligsameie
Fra "Mellomrommet" i Tokerudåsen boligsameie

Blogginnlegg -

Se hvem som fikk Bomiljøtilskudd i Bydel Stovner i 2022!

Lions Oslo, Stovnerhøgda borettslag, Tokerudåsen boligsameie, Vestlihellinga borettslag og Vestliskaret sameie fikk alle tilsagn på søknad om Bomiljøtilskudd i år. Til sammen har de mottatt over en halv million kroner!

Dette er andre året på rad Tokerudåsen boligsameie søker Bomiljøtilskudd til sitt urbane landbruksområde mellom blokkene i sameiet. 

Mellomrommet - som området er døpt - ble etablert i 2019, og har siden da utviklet seg til å bli en oase i nærmiljøet. Sameiet har blant annet mottatt Oslo kommunes pris for hager og grøntanlegg samt IKEAs nabolagspris for sitt grønne engasjement! 

I år søkte sameiet blant annet om tilskudd til å bygge en sitteplass under tak for å gjøre tiltaket mer tilgjengelig for flere, slik at for eksempel eldre og mennesker med fysiske begrensninger også kan delta og nyte området. 

Vestliskaret boligsameiet søkte i år tilskudd til å oppgradere uteområdet, blant annet med nytt lekeapparat og nye utemøbler, mens Vestlihellinga borettslag mottok tilskudd til å plante frukttrær og bærbusker i nabolaget. 

Populær tilskuddsordning

Bomiljøtilskuddsordningen er en tilskuddsordning for å bedre bomiljøene i de områdene som er omfattet av Delprogram nærmiljø i områdesatsingene i Oslo. 

Det er Byrådsavdeling for byutvikling som forvalter ordningen, og i år var det satt av seks millioner kr til Groruddalssatsingen.

Til sammen mottok Byrådsavdelingen søknader for over ni millioner kroner. De seks millionene som var til satt av til Groruddalssatsingen ble fordelt på 29 søknader.

Formålet med Bomiljøtilskuddsordningen er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker.

Tilskudd gis til sosiale og fysiske tiltak og aktiviteter som bidrar til trivsel, sosial samhandling og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.

Tilskudd kan også gis til informasjons- og kompetansehevende tiltak som er relevant for formålet. Det kan gså være til planting
av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager, jf. Oslo kommunes mål om planting av 100 000 nye trær innen 2030.

Les mer om Bomiljøtilskudd her, og følg med på Bydel Stovners Facebookside for søknadsfrist i 2023.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo