Gå videre til innhold
Vestliskaret sameie har blant annet satt opp nye husker.
Vestliskaret sameie har blant annet satt opp nye husker.

Blogginnlegg -

Fikk triveligere og grønnere nabolag gjennom bomiljøtilskudd

Ønsker dere å lage et triveligere og mer inkluderende nabolag - søk om bomiljøtilskudd. Vestliskaret sameie og Vesthellinga borettslag var blant dem som fikk penger etter å ha søkt bomiljøtilskudd i fjor.

Vestliskaret sameie var en av åtte søkere fra bydelen som i 2022 mottok tilskudd til et bedre bomiljø.

– Vi syns tilskuddsordningen er veldig bra, da det gir oss mulighet til å heve standarden i nærmiljøet vårt, uttrykker styreleder Kjell-Arne Amundsen.

Vestliskaret sameie i Nico Hambros vei ligger helt nord i bydelen, rett ved grensen til Gjelleråsmarka. I 2022 søkte sameiet bomiljøtilskudd for å sette opp et helt nytt huskestativ, samt etablere en utendørs sitteplass til sameiets beboere. Slike tiltak er med på å skape et bedre bo- og nærmiljø.

Bomiljøtilskudd er en tilskuddsordning fra Groruddalsatsingen, der målet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Søknadsfristen er 15.april. Borettslag, sameier, vel-foreninger, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner kan søke om bomiljøtilskudd.

Sameiets nyetablerte uteplass.

Det er første gang Vestliskaret sameie søker bomiljøtilskudd, og sameiet er svært fornøyd med både ordningen og resultatet.

Også Vesthellinga borettslag søkte og mottok bomiljøtilskudd i 2022. Sammen med den frivillige organisasjonen Lif Laga har de plantet flere frukt- og bærtrær på borettslagets uteområde. Hensikten med tiltaket var å forbedre bomiljøet både for beboere og pollinerende insekter.

Spadetak for nye epletrær

Initiativtaker for Lif Laga, Åsmund Gylder, er veldig glad for at flere ønsker å involvere dem i planting av frukttrær i lokalmiljøet. Han kan fortelle at de har plantet trær hos flere borettslag og sameier det siste året, som Stovnerskogen, Forsheimer, Haugenstua og Vesthellinga.

– Det å ta vare på trær handler om å ta vare på historie også, sier Gylder.

  • For mer informasjon og søknad om bomiljøtilskudd, trykk her. Søknadsfrist er 15.april 2023.
  • For spørsmål om bomiljøtilskuddsordningen, ta kontakt med Bydel Stovner ved Metin Nawzad Rashid på e-post: metin.rashid@bsr.oslo.kommune.no.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Metin N. Rashid

Byutvikler Byutvikling, samfunnsplanlegging, samferdsel 474 53 208

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30
0985 Oslo