Følg Bydel Stovner

Nyheter om tilskudd for frivilligheten og boligorganisasjoner i Bydel Stovner

Blogginnlegg   •   jan 10, 2019 11:16 CET

Lekeplass ved Haugenstua borettslag, finansiert ved hjelp av bomiljøtilskudd. Foto: Øyvind Kleiveland.

Godt nyttår til Stovners frivillighet.

Nytt år, nye muligheter og nye søknadsfrister. Kultur- og frivillighetsmidlene for bydelen blir lyst ut 23.januar. Dette blir lyst ut både på Facebook og på bydelens nettside. I år blir det nytt søknadsskjema så vi anbefaler å sjekke ut skjemaet tidligere. Det nye skjemaet krever også innloggingen via Oslo Kommunes "Min side". Ta kontakt om dere ønsker opplæring.

Under finner dere også tre tilskuddsordninger som kan være interessante.

Tilskuddsordning for urbant landbruk i Oslo har søknadsfrist 15.01.2019

Tilskuddsordningen skal fremme urbant landbruk, som en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap. Tilskuddsordningen for 2019 ble kunngjort 1. desember 2018, og har søknadsfrist 15. januar. 2019.

Alle kan søke om midler, dette gjelder også borettslag, sameier, boligaksjeselskaper, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo.
Søkere som mottok tilskudd i 2017 og 2018 kan søke støtte til nye tiltak.

Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt.

Søknad må oppfylle vilkårene i forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk. Du finner forskrift og søknadsinformasjon her: www.oslo.kommune.no/tilskudd-til-urbant-landbruk

Bomiljøtilskuddsordningen for Groruddalssatsingen har søknadsfrist 20.02.2019.

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og sosiale bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker.

Tilskuddsordningen er et tiltak i delprogram nærmiljø i Oslo kommunens områdesatsinger i Oslo sør, Oslo indre øst og Groruddalen. Tilskuddet skal bidra til delprogrammets målsetting om å styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltagende.

Bomiljøtilskuddet favner bredt og kan benyttes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer.

Prosjekter og tiltak som mange får glede og nytte av vil prioriteres. Det anses som positivt om prosjektet er tilgjengelig også for personer utenfor eget bomiljø. Les mer og finn søknadsskjema her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/bomiljotilskudd-groruddalssatsingen/#gref 

Oslo kommunes tilskudd til skolekor, -korps og -orkester, ungdomsorkester, ungdomskor og amatørkorps har søknadsfrist 1.mars.

Tilskuddsordningen har til formål å styrke musikkaktiviteter blant barn, unge og amatører, og å bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse i byens musikkliv og stimulere til engasjement og egenutvikling. Les mer om ordningen her:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/kunst-og-kultur/skolekor-korps-og-orkester/