Gå videre til innhold
Årets ildsjeler i 2022: Stovner Leaders hos Kirkens Bymisjon, Stovner og Ronny Steen-Olsen for Seniorgutta i Høybråten og Stovner IL
Årets ildsjeler i 2022: Stovner Leaders hos Kirkens Bymisjon, Stovner og Ronny Steen-Olsen for Seniorgutta i Høybråten og Stovner IL

Pressemelding -

Hvem blir årets ildsjel i Bydel Stovner?

Hvem blir årets unge ildsjel og årets ildsjel i Bydel Stovner i 2023? Nå kan du nominere dine favoritter.

Frist for å nominere

Fristen for å nominere til begge priser er 29. oktober 2023. Forslagene med begrunnelse sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Hvem kan du nominere?

Prisene for Årets ildsjel og Årets unge ildsjel kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller institusjon i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer lokalbefolkningen til gode.

  • Prisene har felles kriterier, men mottaker av Årets unge ildsjel må være under 25 år.
  • Kriteriet for «vedvarende innsats over lengre tid» gjelder ikke for Årets unge ildsjel.

Kriterier for å bli nominert

Innsatsen må være vedvarende innsats over lengre tid (Årets ildsjel). I tillegg vektlegges om prismottakeren bidrar eller har bidratt til:

  • økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
  • nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
  • lavterskeltilbud
  • å styrke lokalsamfunnet

Medarbeidere i Bydel Stovner kan ikke nomineres for arbeidet de gjør i sin stilling i bydelen. Jury er Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomité.

Utdeling

Prisene er arvtakerne etter det som tidligere het Bydelsprisen. Vinnerne mottar 6000 kroner hver for sin innsats for frivilligheten i Bydel Stovner.

Prisene deles ut på arrangement som annonseres på Bydelens side på Facebook.

Kategorier

Regions


Bydel Stovner er en bydel i Oslo kommune som yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner. Du kan lese mer om oss på vår facebookside og nettside

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo