Gå videre til innhold
Bydel Stovner og STOLT trening lanserer gratis treningsgruppe for personer med demens

Pressemelding -

Bydel Stovner og STOLT trening lanserer gratis treningsgruppe for personer med demens

Denne uken markerer Bydel Stovner en viktig milepæl i sitt engasjement for et demensvennlig samfunn med oppstarten av en ny treningsgruppe spesielt tilrettelagt for personer i tidlig fase av demens.

Tilbudet, som finner sted på Stolt trening, er laget for å fremme fysisk helse, økt kognitiv funksjon og forbedret livskvalitet gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Inviterer til demenstrening hver tirsdag på STOLT trening

Gruppen vil samles hver tirsdag fra kl. 13.00 til 14.45 på Stolt trening, hvor de vil delta i en time med tilpasset fysisk trening, etterfulgt av en sosial time med kaffe og muligheten til sosialt fellesskap.

Bydel Stovner dekker kostnadene for å fjerne eventuelle barrierer for deltakelse.

- Vi er begeistret for å lansere denne treningsgruppen som en del av vårt bredere initiativ for å skape et inkluderende og støttende miljø for personer med demens, sier Linn Skarå som er demenskoordinator i Bydel Stovner.

Amar, Kjersti og Linn ser frem til å ta imot de første personene til trening. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Norges første demenstreningsgruppe på treningssenter


Ideen til treningsgruppen ble født etter at Stolt trening nylig fullførte et kurs i demensvennlig samfunn i regi av Bydel Stovner og Nasjonalforeningen for folkehelse.

Treningen vil være enkel og variert, og vil legge til rette for både fysisk og mental stimulering.

Treningsgruppen blir etter all sannsynlighet den første demenstreningsgruppen i Norge, og det er menneskene som står bak initiativet stolte av:

- Fysisk aktivitet er ikke bare gunstig for den fysiske helsen, men har også en positiv effekt på den kognitive funksjonen og generell livskvalitet for personer med demens, sier trener Amar som skal lede demensgruppen hver tirsdag.

STOLT trening er lett tilgjengelig midt i Stovner, og har lang erfaring i å tilrettelegge trening for mindre grupper.

Demensvennlig samfunn på Stovner

- Bydel Stovner ønsker gjennom dette tilbudet å gi et trygt og inkluderende treningsmiljø, hvor deltakerne ikke bare kan nyte godt av fysisk aktivitet, men også verdien av samhold og sosialt engasjement, sier Skarå

Deltakerne er velkomne til å ha med seg en pårørende, og vil bli mottatt i resepsjonen ved ankomst.

Vi håper at dette tilbudet vil bidra til å støtte personer med demens og deres familier, og at det bidrar til å skape et samfunn som tar vare på demensrammede. Det er det vi vil med et demenvennlig samfunn i Bydel Stovner.

For mer informasjon om treningsgruppen for personer med demens på Stolt trening, vennligst kontakt 90704229

Amar har bred erfaring med både sosialt arbeid og som personlig trener. Treningen vil være enkel og variert, og passe den enkelte deltagers nivå. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Emner

Kategorier

Regions


Bydel Stovner er en bydel i Oslo kommune som yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner. Du kan lese mer om oss på vår facebookside og nettside

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver
Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30
0985 Oslo