Gå videre til innhold
Førskolebarna i Fossum barnehage fikk ta imot overgangssekken fra prosjekteier Lene Låge Sivertsen.
Førskolebarna i Fossum barnehage fikk ta imot overgangssekken fra prosjekteier Lene Låge Sivertsen.

Nyhet -

Tryggere skolestart med overgangssekken

En ryggsekk fylt av leker, bøker og aktiviteter skal gjøre veien fra barnehage til skole tryggere for stovnerbarn. Denne uka deles overgangssekken ut til alle barnehager i Stovner bydel.

Overgangen fra barnehage til skole kan føles utfordrende. Når et barn går fra en kjent og trygg barnehagehverdag, til en ny og ukjent skolehverdag, skaper dette en sårbar periode. Derfor har Bydel Stovner, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, utviklet overgangssekken. Sekken skal redusere sårbarhet, skape gjenkjennelse hos barna og med det gjøre overgangen mellom barnehage og skole mer trygg.

Prosjektet er et samarbeid mellom barnehagene og skolene i bydelen, og finansiert av Områdesatsingene i Oslo, delprogram oppvekst og utdanning, med 250.000 kroner.

– I Stovner bydel bor det mange barnefamilier med utfordringer i hverdagen knyttet til levekår, som lavinntekt, mangel på utdanning og trangboddhet. Disse barna trenger kanskje litt ekstra støtte, og da er overgangssekken et veldig godt virkemiddel, sier prosjekteier Lene Låge Sivertsen.

– Overgangssekken legger til rette for å inkludere alle barna, og den røde sekken blir et trygt anker for ungene når de starter på skolen og AKS.

Lanseringsfest

I den røde overgangssekken ligger eventyr, bøker, sanger, hoppetau, regler og leker som barna blir kjent med siste halvår i barnehagen, og får møte igjen når de starter på skole og AKS. Det er én felles sekk per barnegruppe.

Fredag 2.desember var det lanseringsfest for overgangssekken i Fossum barnehage. Fem overgangssekker ble overlevert til barnehagens førskolebarn og feiret med sang, taler, boller og saft.

Overgangssekken er et resultat av prosjektet «Fra barnehagehverdag til skolehverdag», der Camilla Andersson er prosjektleder:

– I sekken er det også et tipshefte for de ansatte, med læringsopplegg og instruksjoner. Vi har lagt mye jobb i å fylle sekken med godt innhold, men ikke for mange ting, slik at flest mulig kan henge med.

Til sammen åtti overgangssekker deles ut til barnehagene i Stovner bydel denne uka. Sekken tas i bruk for førskolebarna for fullt etter nyttår, og videre til skolestart høsten 2023.

  Prosjektutvikler Oline Bergan og prosjektleder Camilla Andersson står bak overgangssekken og sekkens «manual».

  Presentasjon av overgangssekken med innhold på lanseringsfesten i Fossum barnehage.

  Emner

  Kategorier

  Regions

  Kontakter

  Thomas Wrigglesworth

  Thomas Wrigglesworth

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

  Bydel Stovner

  Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
  For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

  Bydel Stovner
  Karl Fossums vei 30
  0985 Oslo