Gå videre til innhold
Utenfor NAV Stovner
Utenfor NAV Stovner

Nyhet -

​Stortingsrepresentant på besøk hos NAV - ungdom i arbeid på agendaen

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) og Tore Ludt fra bydelsutvalget i Bydel Stovner, besøkte NAV Stovner og fikk innsikt i hvordan det jobbes med sysselsetting av ungdom.

De ble ønsket velkommen av statlig enhetsleder Marit Frostelid og snakket sammen med de ansatte som til daglig jobber direkte med ungdom.

De unge er en prioritert gruppe i NAV. En rekke tiltak er satt i gang for å hjelpe unge mellom 16 og 30 år med å komme i jobb gjennom veiledning og motivasjon. Alle nyregistrerte arbeidssøkere under 30 år skal få et tilbud om ulike aktiviteter innen åtte uker.Det tilbys blant annet «drop-in» tre ganger i uken som en lavterskel møtearena, kurs og hjelp i jobbsøking, muligheten til å gjennomføre videregående utdannelse og lære gjennom spill, og flere andre initiativer spesielt rettet mot rusavhengige eller unge med nedsatt funksjonsevne.

Det ble en engasjert samtale om utfordringene med å hjelpe unge å komme i jobb.

Ulike aktører og institusjoner samarbeider tettere i dag for å skape en helhetlig tilnærming til brukeren. Stovner var blant de første i Norge med NAVs tilstedeværelse på videregående skole. Det var en del av et landsomfattende pilotprosjekt som nå utvides med ytterligere fire skoler i Oslo kommune. To NAV veiledere jobber på Stovner videregående skole.

- Alle aktører må bli med på dugnaden for å skape sysselsettingsmuligheter og bedre levekår for ungdommen, sa Nysæther. 

Et godt eksempel av et slikt samarbeid er det vellykkede Sommerjobb initiativet, som fikk 224 ungdommer i jobb. Lokale tiltak gir gode resultater.

«Det var nyttig å snakke med så mange engasjerte og kompetente mennesker» konkluderte Ludt og Kaski på vei ut av møtet.  

Emner

Tags

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo