Gå videre til innhold
FOSSUM AKTIVITETSHUS: Velkommen til spennende aktiviteter.
FOSSUM AKTIVITETSHUS: Velkommen til spennende aktiviteter.

Nyhet -

Språkopplæring, kvalifisering og integrering i ett hus

Fossum aktivitetshus i Tante Ulrikkes vei 1 skal bli et kunnskaps- og kompetansehus for bydelens innbyggere med vekt på språkopplæring, kvalifisering og integrering. Du vil kunne melde deg på de aktivitetene som passer for deg.

Bakgrunnen:
Som et ledd i Groruddalssatsingen, delprogram nærmiljø, skal aktivitetene på Fossumhuset utvides i samarbeid med frivillige organisasjoner for å øke innsatsen for at voksne får muligheter til utvikling og samfunnsdeltakelse.

Huset skal være en møteplass i lokalmiljøet som tilrettelegger for at de som deltar kan utvikle seg uavhengig av livssituasjon og utgangspunkt. Innbyggere skal stimuleres til deltakelse og engasjement.

Aktivitetstilbud og målgruppe:
Høsten 2018 settes det i gang ulike kurskonsepter og aktiviteter for utvikling av grunnleggende ferdigheter som språk, samt bidra til sosial og helsemessig utvikling.

Tilbudet er rettet mot innbyggere i Bydel Stovner. Du vil kunne melde deg på de aktivitetene som passer for deg. Mer informasjon om den enkelte aktivitet kommer. 

Emner

Tags

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relaterte nyheter

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo