Gå videre til innhold
SAMSKAPING:Øystein Western, Kirsti Hansen og Ingunn Aursnes fra Uniform/Hyper er klar til å gå inn i partnerskapsavtale med Bydel Stovner, her ved utviklingssjef Madelene Stolpe og kommunikasjonssjef Andreas Mjærum Behring.
SAMSKAPING:Øystein Western, Kirsti Hansen og Ingunn Aursnes fra Uniform/Hyper er klar til å gå inn i partnerskapsavtale med Bydel Stovner, her ved utviklingssjef Madelene Stolpe og kommunikasjonssjef Andreas Mjærum Behring.

Nyhet -

​«Skal man lykkes med utviklingsarbeid, må man samarbeide med de beste»

Bydel Stovner skal øke hastigheten og høyne fokuset ytterligere i sitt innovasjons- og digitaliseringsarbeid. Derfor har bydelen inngått innovative partnerskap med selskapene Deloitte, PwC/Livework, Uniform og Iterate.

Bydelen har fokus på samarbeid i det digitale utviklingsarbeidet – med medarbeiderne og innbyggerne våre i første omgang, med andre bydeler og etater som bydelen har skrevet om tidligere; «Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres», og med de beste aktørene på det private markedet.

– Vi ser for oss at samarbeid med dedikerte partnere både kan bidra til å fange brukerbehov, drive frem de gode ideene og bistå, metodisk og teknologisk, til å utvikle nye produkter, tjenester og løsninger, forteller avdelingssjef for digitalisering og tjenesteutvikling, Madelene Stolpe.

Erfaring viser at den beste innovasjonen skjer når ulike fagdisipliner, miljøer og mennesker kommer sammen.

De fire partnerne ble valgt ut etter en hard konkurranse. Det var enorm interesse og høy kvalitet på tilbyderne. Etter flere runder med vurdering av tilbud, forhandlinger og diskusjoner, ble partnerne landet.

I de nærmeste årene skal bydelen ha særskilt fokus på gode oppvekstsvilkår. En grunnleggende utfordring er «Hvordan sørge for at bydelens barn har best mulige forutsetninger for å få et godt utdanningsløp?». Her ligger det hvordan man kan sikre best mulige forutsetninger for skolestart, overgangene mellom ulike skolenivåer, samt fullført utdanning med mulighet til videre studier og/eller arbeid.

– Parallelt arbeider bydelen med tjenesteutvikling i bred kontekst. Hvordan ser fremtidens velferdssamfunn ut? Hvordan kan vi bli ledende i å fange innbyggernes behov og forvalte disse slik at man kan leve mest mulig selvhjulpent, spør Stolpe.

Første del av partnerskapet vil bestå av å bli kjent med hverandre og få opp gode kunnskapsgrunnlag for de ulike utfordringsbildene.

– Slik vil vi sikre oss nok innsikt og en god faglig plattform som bidrar til at det videre arbeidet er tuftet på tilstrekkelig og relevant data, forteller hun.

Utover våren og sommeren kan Bydel Stovners medarbeidere og innbyggere se fram til å bli involvert i spennende og utfordrende utviklingsarbeid som skal sikre at bydelen tar nye steg mot fremtidens velferdssamfunn.

Emner

Kategorier

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo