Gå videre til innhold
FØR OG ETTER: Slik så det ut før de ansatte i Tokerudtoppen barnehage organiserte garderoben, og slik ser det ut nå etter prosessen.
FØR OG ETTER: Slik så det ut før de ansatte i Tokerudtoppen barnehage organiserte garderoben, og slik ser det ut nå etter prosessen.

Nyhet -

​Ryddet i rekkene i Tokerudtoppen barnehage

Ansatte i Tokerudtoppen barnehage har gått igjennom en prosess for å forbedre kvalitet og resultater i barnehagen. De har måttet tenke annerledes om hvordan de jobber hver dag. Dette har resultert i mer orden og en frisk start.

Prosessen de ansatte har gått igjennom heter Lean, med verktøyet 6S. I Bydel Stovner sitt budsjett for 2019 står det at for å gjennomføre satsinger i bydelen som bydelsutvalget har pekt ut, er Lean en viktig bærebjelke. Det er fokus på å gjøre de riktige tingene på rett sted, innen rett tid, av riktig mengde. Lean begynte med japanske Sakichi Toyoda som utviklet en ny type vevstol som automatisk stoppet ved feil på 1900-tallet. Senere har Lean-tankegangen blitt forbundet med bilprodusenten Toyota, etter deres produksjonssystem som er grunnlaget til dagens Lean-metodikk.

RYDDET OPP

I barnehagen ble det laget en arbeidsgruppe med syv medlemmer, alt fra barnehageassistent til styrer og pedagogisk leder.

– Vi opplevde prosessen rundt Lean som veldig bra. Det var et behov for prosessen fordi det var mye rot, ting stod ikke på riktig plass og folk fant ikke tingene fordi de ikke hadde sine faste plasser, forteller styrer Hilde Vibeke Stoltenberg.

De ansatte har ryddet og systematisert. Dette har gjort hverdagen litt enklere og triveligere.

– Det skapte engasjement og motivasjon hos de ansatte. Vi opplever at det også bidro til å øke trivselen på jobb med at det ble mer ryddig rundt oss, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Vi opplever nå at det fortsatt er ryddig og at de ansatte er flinke til å følge dette opp. Vi bruker mindre tid på å lete etter ting.

RASK EFFEKT

Verktøyet som ble brukt i Tokerudtoppen heter 6S; effektivisere arbeidsplassen. En slik organisering av arbeidsplassen kan ha en betydelig effekt raskt ved å redusere bruk av tid på å lete etter dokumenter, utstyr, data, forhindre eller redusere feil og skader ved å gjøre prosessen enklere, forenkle opplæring, fjerne kostnaden og distraksjonen av unødvendige elementer, og gjøre forbedringsmuligheter med synlige tiltak. Det kan også innføre stolthet på arbeidsplassen.

– Vi skal nå ha ukentlige møter hvor vi følger opp denne prosessen. Noen av punktene vi evaluerer er om det er behov for endringer. Vi har inndelt i soneansvarlige slik at enkeltansatte har litt ekstra ansvar for å følge prosessen opp videre, avslutter hun.

Dette er 6S:

SORTERE: Hva blir brukt, hva blir ikke brukt?

SYSTEMATISERE: En plass for alt, alt på sin plass

SKINNE: Rengjøre, holde det oversiktlig og organisert

STANDARDISERE: Overholde de første S`ene

SIKKERHET: Sikre tryggheten til medarbeiderne

SIKRE: Gjøre 6S-arbeid til en daglig rutine

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo