Gå videre til innhold
Bydel Stovner tester for tiden ut et råd bestående av innbyggere med ulike nasjonale bakgrunner, for å oppnå mer treffsikker kommunikasjon. Her er innbygger Khayre (t.v.) i samtale med blant andre NAV-leder Ruben (t.h.).
Bydel Stovner tester for tiden ut et råd bestående av innbyggere med ulike nasjonale bakgrunner, for å oppnå mer treffsikker kommunikasjon. Her er innbygger Khayre (t.v.) i samtale med blant andre NAV-leder Ruben (t.h.).

Nyhet -

Råd fra innbyggere bidrar til en mer tilgjengelig bydel

– Ved å lytte til de som kjenner innvandrermiljøene best, kan vi oppnå mer effektiv gjensidig kommunikasjon, sier prosjektleder Kjersti.

Tiden da man kunne regne med å nå de fleste innbyggere gjennom innlegg i lokalavisen er nok forbi. Det er også begrenset hvor bredt man treffer når budskap fra det offentlige skal konkurrere i mengden av informasjon på internett. I bydeler der mange følger kanaler fra andre deler av verden blir det ekstra viktig å teste ut nye metoder for å nå alle innbyggere med viktig informasjon. Dette jobber man med i Bydel Stovner, også for å sikre at alle skal få like god tilgang til Bydelens tjenester.

En av hovedstrategiene til Bydel Stovner er at de skal drive behovsdrevet utvikling av tilbud og tjenester. Det betyr at når velferdstjenester skal videreutvikles eller skapes så skal disse baseres på innbyggernes behov. Samtidig har bydelspolitikerne vedtatt at Bydelen skal jobbe for kontinuerlig forbedring. Dette handler om at man hele tiden skal se etter måter å gjøre ting smartere, bedre og mer effektivt.

Begge disse strategiene gjennomføres i praksis i prosjektet en tilgjengelig bydel. Målsettingen med dette prosjektet er å gjøre informasjon og tjenester fra bydelen mer tilgjengelig for alle som bor i Stovner bydel.

Erfaringer fra Pandemien

Særlig gjennom pandemien ble det tydelig at kommuner, bydeler og andre offentlige organer hadde utfordringer med å nå ut med viktig informasjon til deler av befolkningen. Det viste seg samtidig at utfordringene var større i områder med en mer internasjonal befolkning.

Gjennom det siste året har Kjersti og hennes kollegaer i prosjektet en tilgjengelig bydel gjennomført individuelle dybdeintervjuer med 33 ressurspersoner med ulike nasjonale bakgrunner, for å kartlegge hvordan bydelen mest mulig effektiv kan nå ut til innbyggere fra forskjellige land.

Ressurspersonene samles videre i en gruppe tre ganger dette halvåret for å bidra med sin kunnskap til Bydelen og andre offentlige etater.

Kjersti er prosjektleder for prosjektet en tilgjengelig bydel. – Det vi jobber med nå er å forbedre dialogen mellom brukere og tjenestene, sier hun.

Møte med NAV

I forrige møte var det NAV som fikk råd og innspill fra ressursgruppen. Det ble en lærerik og fin opplevelse for både ressursgruppen og tjenestene. NAV Stovner stilte tungt med både NAV-leder Ruben og tre andre medarbeidere fra det lokale NAV-kontoret.

– Vi er veldig godt fornøyd med kvelden. Det var veldig nyttig for oss å ha med så mange fra NAV, som lyttet til innbyggerne. Jeg vil si at NAV bød på seg selv, og det var fint å se hvor åpne de var for innspill, sier prosjektleder Kjersti.

– Jeg oppfattet det som at deltagerne fikk stort utbytte av det å kunne snakke rett til NAV. Og at de fikk frem ærlige tilbakemeldinger som NAV kan jobbe med, fortsetter hun.

Også deltagerne i ressursperson-gruppa uttrykte at de opplevede møtet med NAV som godt.

– Alle jeg har snakket med synes det var nyttig, sier Kjersti.

Det bekrefter møtedeltager Khayre. Han er en av ressurspersonene med bakgrunn fra Somalia.

– Vi synes det var veldig hyggelig og veldig interessant, sier Khayre, og uttrykker videre at han synes det er bra at de offentlige tjenestene lytter til råd fra befolkningen for å oppnå best mulig kommunikasjon.

Khayre er et kjent fjes for mange på Stovner. Han har blant annet vært lærer på leksehjelpen. Khayre har et stort hjerte for lokalmiljøet i bydelen, og særlig for oppvekstmiljøet. Han er også en av ressurspersonene tilknyttet prosjektet.Begynnelsen på et godt samarbeid

Også NAV opplevde møtet som svært godt.

– Vi møtte en ressursgruppe som var kunnskapsrike men det var og noen ting som de ikke visste. Vi fikk noen helt konkrete innspill på ting vi skal gjøre annerledes som vi allerede har begynt å jobbe med. Så vi synes det var et veldig fruktbart møte, sier NAV-leder Ruben.

– Allerede dagen etter møtet kom vi frem til helt konkrete endringer i forhold til hvordan vi kan kommunisere, sier Ruben.

Prosjektleder Kjersti er veldig glad for at de har tjenestene med seg i prosjektet.

– Mange som er innom Bydelstorget spør spørsmål knyttet til NAV.

– Vi har også andre prosjekter og måter å samarbeide med NAV på. De er en stor aktør, så det er utrolig bra for prosjektet vårt at de har blitt med. Vi må rose NAV og si at de har vært veldig sporty, sier hun.

NAV Stovner har gjort seg bemerket med å være særdeles fremoverlente i møte med publikum. Blant annet gjennom NAV i barnehagen.

– Vi liker å møte folk der de er. I fremtiden skal vi jobbe enda mer med å lage gode tilbud som treffer folk, avslutter den entusiastiske NAV-lederen.

Emner

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo