Gå videre til innhold
Vi tror at det er gjennom samarbeid og deltakelse at vi kan skape bærekraftige løsninger og et enda bedre bo- og nærmiljø. Mangfoldet av stemmer og erfaringer beriker bydelen vår, sier Lillian og Ayda. Foto: Eyvind J. Schumacher
Vi tror at det er gjennom samarbeid og deltakelse at vi kan skape bærekraftige løsninger og et enda bedre bo- og nærmiljø. Mangfoldet av stemmer og erfaringer beriker bydelen vår, sier Lillian og Ayda. Foto: Eyvind J. Schumacher

Nyhet -

Nye tiltak for bomiljøutvikling på Vestli skaper engasjement

Gjennom prosjektet Helhetlig Bomiljø jobber Lillian og Ayda med å sette i gang tiltak for å løfte bomiljøet på Vestli. Disse tiltakene inkluderer blant annet testing av ulike medvirkningsmodeller og etablering av et nærmiljøutvalg.

Helhetlig Bomiljø er et prosjekt finansiert gjennom Bydel Stovner og områdesatsingen for deler av Groruddalen. Prosjektet skal bidra til styrking av lokalmiljøet og økt beboermedvirkning på Vestli. Vi møter prosjektmedarbeider Ayda og prosjektleder Lillian som jobber med prosjektet. Begge har sterk tilknytning til bydelen. Ayda bor selv på Vestli og har vokst opp i Groruddalen.

Lillian har tidligere bodd i bydelen i 15 år. Med røtter dypt forankret i Vestlis bomiljø ønsker hun nå å bidra til å forme et enda bedre lokalmiljø for delbydelens innbyggerne. Hun er veldig glad for å ha fått med seg Ayda som er utdannet samfunnsplanlegger på laget.

– Gjennom et lidenskapelig engasjement og stor forståelse for nærmiljøet på Vestli, bidrar Ayda med stor innsikt og dedikasjon, sier Lillian.

Begge er enige om at det viktigste man kan gjøre for å skape enda bedre lokalmiljø er å få innbyggerne aktivt med på laget.

– Vi tror på et levende nærdemokrati der hver stemme blir hørt og hver deltaker er med å forme sitt eget bo- og nærmiljø. Som en del av vårt felles engasjement for å styrke lokalsamfunnet på Vestli, ønsker vi å understreke betydningen av medvirkning og involvering av alle beboere, sier de.

– Vår visjon er et samfunn preget av mer felleskap, inkludering og gjensidig respekt. Dette oppnår vi gjennom å legge til rette for åpne dialoger, lytte til ulike perspektiver og behov og jobbe sammen mot felles mål. Derfor oppfordrer vi så mange som mulig til å delta aktivt i lokale initiativer, arrangementer og beslutningsprosesser, forklarer Lillian.

Samler kunnskap

Så langt har prosjektet inngått samarbeid med tre store sameier på Vestli og gjennomført en bomiljøundersøkelse i et sameie med 276 leiligheter. Undersøkelsen har gitt viktig innsikt i hva beboerne ønsker å bidra med og hvilke endringer de ønsker seg.

– Det er gledelig å se at våre tiltak allerede har skapt positiv respons blant innbyggerne, sier Ayda. Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen med innbyggerne for å skape et enda bedre og mer inkluderende samfunn.

Vestli
De fleste i Oslo forbinder nok først og fremst navnet Vestli med å være endestasjon for T-banens linje 4 og 5. Men for Bydel Stovners innbyggere er Vestli et grønt boligområde helt innerst i Groruddalen. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune.

Nye aktiviteter

Allerede har prosjektet ført til flere konkrete positive tiltak. Mange møtte opp til det første beboermøtet hos ett av sameiene prosjektet har etablert samarbeid med. Der ble det etablert arbeidsgrupper som vedlikeholdsgruppe, gartnergruppe og en matgruppe. Sameiet har også søkt midler til urbant landbruk.

Et sameie med 40 ulike nasjonaliteter planlegger for en matfestival for å feire kulturelt mangfold. Et annet planlegger å søke om bomiljøtilskudd og planlegger en nabolagsfest.

– Vårt mål er å fremme en kultur hvor alles bidrag verdsettes, sier Ayda

Prosjektet har også flere andre delmål, inkludert å sikre at bomiljøene fungerer godt og oppleves som trygge av beboerne, og å øke kommunens samarbeid med lokalmiljøet for å skape gode bo- og oppvekstmiljøer.

– Vi ser frem til å se de positive endringene dette prosjektet vil bringe med seg, og vi vil fortsette å arbeide for vår visjon om å forbedre kvalitetene i nærmiljøet for alle våre innbyggere, avslutter Lillian.

Ayda
Samfunnsplanlegger Ayda har jobbet i prosjekt Helhetlig Bomiljø siden januar, og har et brennende engasjement for bomiljøene i Groruddalen. Hun kommer opprinnelig fra Ammerud, men bor nå på Vestli. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Emner

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo