Gå videre til innhold
Nå kan du søke om frivillighetsmidler fra Bydel Stovner – søknadsfrist 17. oktober!

Nyhet -

Nå kan du søke om frivillighetsmidler fra Bydel Stovner – søknadsfrist 17. oktober!

Bydel Stovner har lyst ut tilskuddsordning for frivilligheten med søknadsfrist 17. oktober 2023. Her kan du lese mer om hvem som kan søke, retningslinjer, frister, utbetaling, rapportering og klagerett.

I år er rammen for tilskuddsordningen på 3 millioner kroner. Dette er den siste av tre utlysninger i år, og det er ca. kroner 200 000 som deles ut i siste utlysning.

Tilskudd til frivillige organisasjoner i bydel Stovner

Målet med tilskuddet er å bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering. Tiltakene må være for Bydel Stovners innbyggere.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-i-bydel-stovner/#gref

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

Hvis du søker om tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter fyller du ut eget skjema. Skjemaet sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no. I skjemaet skal det ikke gis noen personopplysninger om den/dem det søkes om.

Utbetaling og rapportering

Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon etter at søknadsfristen har utgått. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen. Komiteen behandler og vedtar tildelinger og avslag. Svar på søknad vil bli sendt ut etter at saken er behandlet i komiteen.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet. Rapport for tilskudd til frivillige organisasjoner må leveres innen 28. februar året etter at du mottok midlene. Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også betales tilbake. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad. 

Klager behandles av bydelsutvalget. 

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo