Gå videre til innhold
Ekstra møte i Stovner bydelsutvalg 19. mars ble gjennomført som videomøte. Her på storskjerm i bydelssalen på Stovner.
Ekstra møte i Stovner bydelsutvalg 19. mars ble gjennomført som videomøte. Her på storskjerm i bydelssalen på Stovner.

Nyhet -

Møte i Stovner bydelsutvalg 26.mars

Torsdag 26.mars holdes møtet i Stovner bydelsutvalg som videomøte, på grunn av koronavirus-situasjonen. Publikum er velkommen til å delta digitalt i åpen halvtime ved starten av BU-møtet.

Bydelsutvalgsmøtet som var satt opp 19.mars (møterekke 2/20), ble utsatt, og det ble holdt et ekstra BU-møte som videomøte. Der ble det bestemt at det utsatte møtet gjennomføres 26.mars, også som videomøte.

Leder for bydelsutvalget, Rashid Nawaz, og bydelsdirektør Alv H. Sørland er til stede i bydelssalen på Stovner, mens de andre medlemmene i bydelsutvalget deltar på videolink.

Publikum kan være med digitalt i åpen halvtime ved starten av møtet, men må melde seg på i forkant for å få invitasjon.

Ønsker du å delta i åpen halvtime? Send påmelding til politikk@bsr.oslo.kommune.no, innen kl.15.00 26.mars. Da mottar du en e-postinvitasjon til videomøtet. Du må laste med programvaren Zoom før møtet.

I åpen halvtime kan publikum stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt.

Opptak av BU-møtet vil bli tilgjengelig på web i etterkant.

Utdrag av saker til behandling:

  • Medvirkningsorganenes rolle i bydelsutvalget
  • Navnsetting av område i Bydel Stovner
  • Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2020
  • Innspill til høringsutkast for behovsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2030
  • Forslag til retningslinjer for "Grønne midler" 2020
  • Uttalelse til høring på utkast til forskrift om tilskudd til frivilligsentraler og utkast til retningslinjer for støtte til kommunale frivilligsentraler i Oslo kommune
  • Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering av Furuset tomt BT3 til helse- og omsorgsinstitusjon
  • Folkehelseplan Bydel Stovner 2020 – 2023
  • Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 09122019

Hele sakslista ser du her. 

                                                                                                                                                 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo