Gå videre til innhold
STUDENTENE: Julie Hval, Ida Tangen, Elena Gonder og Martine Hillestad Stokke.
STUDENTENE: Julie Hval, Ida Tangen, Elena Gonder og Martine Hillestad Stokke.

Nyhet -

Hva gjør at ungdom bruker, eller ikke bruker, bydelens fritidstilbud?

Bydel Stovner har inngått et samarbeid med fire studenter fra Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet skal belyse hva ungdom i Bydel Stovner gjør på fritiden og hvorfor de velger som de gjør.

Målet med prosjektet er at det skal gi en bredere forståelse av hvilke fritidstilbud ungdom bruker, hvordan de bruker de, og belyse hva som gjør at noen ikke deltar på slike tilbud i regi av Bydel Stovner. Prosjektet skal også belyses hvilke behov ungdommen har og foreslå tiltak. Bydelens hovedprioritet i 2018 er knyttet til barn og unge der innhenting av data skal danne grunnlaget for å utvikle nye løsninger med mål å mobilisere ressurser hos barn og foreldre.

Lytte til ungdommen
Studentene som jobber med prosjektet er Martine Hillestad Stokke, Julie Hval, Ida Tangen og Elena Gonder. Det er ungdomsskoleelever som er fokus for denne studien.
– Det er spennende å høre ungdommens egne meninger, høre hva de liker å gjøre på fritiden og hva de savner eller kan tenke seg i bydelen etter skoletid, forteller Gonder.
De har allerede snakket med flere fokusgrupper fra forskjellige steder i bydelen.
– Jeg gleder meg til å høre mer om hva ungdommen bruker fritiden sin på, og hvilken rolle de mener bydelen skal spille der, sier Hval.
Studentene får veiledning underveis av Morten Stenstadvold i Agenda Kaupang og programleder for Prosjektforum Lars Erik Kjekshus ved UiO.

De stille stemmene
Prosjektleder fra Bydel Stovner sin side er Bjarne Træen. Han er veldig glad for at bydelen kan samarbeide med Prosjektforum om å finne mer ut av ungdommens behov i bydelen.
– Vi trenger økt kunnskap om mekanismene som gjør at ungdommene velger å bruke fritiden sin slik de gjør. Vi har mye kvalitativ kunnskap om bydelens ungdommer, men savner kanskje noe av den kunnskapen som kvalitative studier kan gi oss, sier han og fortsetter:
– Dersom vi skal kommunisere med ungdommene i bydelen må vi også ha kunnskaper om hvordan. Det er fort gjort å glemme at det finnes stemmer vi ikke hører. Vi vet nok ganske mye om behovet til noen, og ganske lite om behovet til andre. Ungdom er forskjellige de som alle andre. Vi håper vi gjennom dette prosjektet også kan finne mer ut av de stille stemmene, sier Bjarne Træen.

Studentene samarbeider med ungdomskolene Tokerud, Haugenstua og Stasjonsfjellet.
– Dersom andre ungdomsskoleelever ønsker å snakke med oss, er det bare å ta kontakt, sier Martine Hillestad Stokke.
– Vi er enklest å nå via eposten marstokke@gmail.com

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Bjarne Træen

Bjarne Træen

Seksjonsleder Seksjon for samfunnskontakt

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo