Gå videre til innhold
Har du forslag til trafikksikkerhetstiltak i bydel Stovner i 2024?

Nyhet -

Har du forslag til trafikksikkerhetstiltak i bydel Stovner i 2024?

Kjenner du noen lokale trafikksikkerhetsutfordringer i bydelen som du ønsker å få gjort noe med. Nå kan du gi ditt innspill.

Hvert år tar Bymiljøetaten imot innspill om utfordringer i trafikken fra innbyggere i kommunen. Bydel Stovner skal sende sitt svar i september, og nå inviterer vi alle til å komme med egne forslag.

Innspillene blir samlet i en sak til bydelsutvalget som blir publisert en uke før møtet her: https://einnsyn.no/kalender?f=abbac573-b762-40db-a53a-3cee7832a2a4

Send inn ditt forslag til Bydel Stovner innen den 31. juli 2023 her: https://forms.office.com/e/kaxVUu5f3b.

Etter møtet i Stovner bydelsutvalg 22. september 2023 sendes de samlete innspillene fra bydelen til Bymiljøetaten.

Det er Bymiljøetaten som fagetat som bestemmer hva som vil bli gjort. Her kan du se hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som allerede er planlagt:

https://experience.arcgis.com/experience/600c92e8f73e455ab101ff1c9e308c2e/

Meldinger til Bymiljøetaten om andre ting, kan du melde her https://www.bymelding.no/.Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo