Gå videre til innhold
Lampa på Haugenstua. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune
Lampa på Haugenstua. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune

Nyhet -

Få støtte til bomiljøtiltak i ditt nabolag

Bomiljøtilskudd er en årlig tilskuddsordning som borettslag, sameier, vel-foreninger og frivillige aktører kan søke om fra Groruddalssatsingen.

Formålet med ordningen er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager.

Søknadsportalen for bomiljøtilskuddsordningen ble publisert på Oslo kommunes nettsider den 29. januar 2024. Frist for å søke er 15. april. I Stovner bydel gjelder bomiljøtilskudd for områdene Haugenstua, Vestli og Stovner sentrum (delbydelene Fossum og Rommen).

Les mer om søknadsprosessen her.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30
0985 Oslo