Gå videre til innhold
Er du bekymret, føler på ensomhet, nedstemthet eller isolasjon?

Nyhet -

Er du bekymret, føler på ensomhet, nedstemthet eller isolasjon?

Kjenner du deg overveldet i disse Korona-tider?

Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH) tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning fra fastlegen.

RPH gir råd og veiledning gjennom videosamtaler eller telefonsamtaler. Vi gir deg konkrete råd for bedre psykisk helse. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag. Rask psykisk helsehjelp kan tilby hjelp til deg som trenger det gjennom støttesamtaler, nettbasert selvhjelpskurs og videobasert terapi.

Tilbudet gjelder for deg som er fra 16 år og oppover og bosatt i Bydel Stovner.

RPH er ikke en egnet tjeneste for mennesker som sliter med mer alvorlige psykiske lidelser. Da anbefales det at du tar kontakt med fastlegen din for å bli henvist til disktrikpsykiatrisk senter (DPS) eller kontakter legevakta/akutt-DPS for suicidalitet.

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp:

Tlf. 904 75 891, mandag-fredag fra kl. 11 – 14

E-post: raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no.

(husk å ikke sende personopplysninger)

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo