Følg Bydel Stovner

Er du bekymret, føler på ensomhet, nedstemthet eller isolasjon?

Nyhet   •   apr 14, 2020 09:53 CEST

Kjenner du deg overveldet i disse Korona-tider?

Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH) tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning fra fastlegen.

RPH gir råd og veiledning gjennom videosamtaler eller telefonsamtaler. Vi gir deg konkrete råd for bedre psykisk helse. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag. Rask psykisk helsehjelp kan tilby hjelp til deg som trenger det gjennom støttesamtaler, nettbasert selvhjelpskurs og videobasert terapi.

Tilbudet gjelder for deg som er fra 16 år og oppover og bosatt i Bydel Stovner.

RPH er ikke en egnet tjeneste for mennesker som sliter med mer alvorlige psykiske lidelser. Da anbefales det at du tar kontakt med fastlegen din for å bli henvist til disktrikpsykiatrisk senter (DPS) eller kontakter legevakta/akutt-DPS for suicidalitet.

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp:

Tlf. 904 75 891, mandag-fredag fra kl. 11 – 14

E-post: raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no.

(husk å ikke sende personopplysninger)