Gå videre til innhold
Teamleder Thamer, bydelsvert Hassan og  mangfoldskontakt Shabana møter innbyggerne på Stovner med et smil.
Teamleder Thamer, bydelsvert Hassan og mangfoldskontakt Shabana møter innbyggerne på Stovner med et smil.

Nyhet -

Bydelens gode hjelpere

I Bydelsutvalget før nyttår vedtok politikerne budsjettet for 2024. Tilgjengelighet er ett av fire særlige satsingsområder. Satsingen skal blant annet baseres på erfaringer med bydelstorget. På bydelstorget møter innbyggere med spørsmål om kommunens tjenester bydelsverter som virkelig brenner for bydelen.

De siste årene har Bydelen styrket det oppsøkende arbeidet og er i ferd med å teste ut lavterskel møteplasser der det er lett å komme i kontakt med bydelen.

– Bydel Stovner skal være til stede og møte innbyggere der de er. Stovners innbyggere skal oppleve at det er lett å få kontakt når de trenger det, forklarer teamleder Thamer Al-Genaee.

I dag møter vi han på bydelstorget på Stovner Senter sammen med mangfoldskontakt Shabana og bydelsvertene Hassan og Filmawit.

Felles har de at de er glade i Stovner og ønsker å gjøre det lettest mulig for folk å orientere seg i bydelens velferdstjenester.

– Siden bydelstorgene ligger sentralt på Stovner Senter og på Vestli torg, så kommer folk innom også med mange andre spørsmål. Vi hjelper mange med Bank-Id og annen digital hjelp. Noen får hjelp til oversettelse eller til å skrive søknader til NAV. Andre har spørsmål om boligkontor, boliglån, barnehageplass eller vaksine. Vi låner også ut PC, sier Hassan.

– En del kommer til oss som er bydelsverter nettopp fordi vi er unge. De tenker at vi forstår digitale systemer som de synes er vanskelige, og det gjør vi stort sett også, sier Filmawit.

Det er ikke mange som kjenner bydelen så godt som Hassan og Filmawit. På Bydelstorget deler de gladelig av sin kunnskap. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Ikke alle er like digitale. Derfor er det viktig at bydelen kan kommunisere med innbyggerne også på andre måter. Særlig gjennom pandemien ble det tydelig at man i mindre grad enn tidligere kan regne med å nå de fleste innbyggerne gjennom de samme kanalene.

Få vet det bedre enn mangfoldskontakt Shabana. Hun startet å jobbe i Bydel Stovner januar 2020 rett før pandemien og har dermed unik erfaring i å formidle viktig informasjon ved hjelp av ulike metoder.

– Vi gikk bokstavelig fra blokk til blokk og ringte på dører med munnbind og informasjon, sier Shabanna, som også jobber som bioingeniør på et sykehus. Vi var også i moskeer og andre trossamfunn.

– I mange kulturer er det mer kyss og klem, så da ble sosial avstand veldig fremmed.

Shabana bor på Stovner og har vært aktiv som bydelsmor. Nå nyter bydelen godt av det store nettverket hennes på bydelstorget.

– Det er nok noen som synes det er lettere å komme til meg fordi jeg har kulturell bekledning som ligner på deres. Det er fint at vi er flere kulturelle ansikter her. Jeg har så gode følelser for Stovner. Jeg har bodd her i 25 år. Jeg brenner særlig mye for ungdommene her, sier Shabana.

De som jobber på bydelstorget representerer en bred sammensetning av befolkningen. I tillegg til norsk så snakker bydelsvertene blant annet urdu, somali, tamil, persto, deri, arabisk, berbisk, hindi og punjabi.

Bydelvertene er lokale ungdommer med svært god kjennskap til bydelen.

Filmawit og Hassan er enige om at det er veldig fint å jobbe på bydelstorget.

– Vi får hjelpe mange, og blir også kjent med mange. I tillegg passer jobben godt til å kombinere med studier, sier de.

På Bydelstorget kan man også møte Boligkontoret, NAV, Fritidskontakten, Barnehagekontoret og Innbyggerbasen til visse tidspunkt.

– Alle som har spørsmål til bydelen er hjertelig velkommen, avslutter Teamleder Thamer.

På Bydelstorget kan man få hjelp til mye, på minst 10 forskjellige språk. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Åpningstider:

Bydelstorget på Stovner Senter:

Mandag til fredag: 10:00 - 18:00.

Lørdag: 12:00 - 18:00

Bydelstorget på Vestli Torg:

Mandag og onsdag: 14:00 - 18:00

Fredag: 12:00 - 16:00

Emner

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30
0985 Oslo