Gå videre til innhold
(Foto: Rune Nylund Hansen)
(Foto: Rune Nylund Hansen)

Nyhet -

Alvorlig voldsepisode på Stovner

Kvelden 25.oktober var det en alvorlig voldsepisode på Stovner, der en ung mann ble skutt og skadet. Bydel Stovner setter inn ekstra tilbud og støtte til barn, ungdom og familier i bydelen etter hendelsen.

Bydelens medarbeidere som jobber med barn og ungdom er mobilisert til å følge opp dem som trenger hjelp og støtte, eller ønsker noen å prate med. Ordinær drift opprettholdes og forsterkes. 

Det er satt inn en egen innsatsgruppe med blant annet psykolog, helsesykepleier, miljøarbeidere og folk fra uteteamet til å følge opp. De skal både jobbe oppsøkende både ute i lokalmiljøet og i fritidsklubbene. Dette er ansatte som kjenner de lokale ungdommene godt.

Våre fritidstilbud for barn og ungdom holder åpent som vanlig.

Trenger du noen å prate med?

Oslohjelpa, som gir støtte, råd og hjelp til barn, ungdom og barnefamilier, utvider sitt tilbud tirsdag 26. oktober og onsdag 27.oktober, og holder åpent fra klokka 12 til klokka 20.

Oslohjelpa Stovner - kontakttelefon 94 02 63 02

Helsestasjon for ungdom på Stovner (Karl Fossums vei 1) utvider åpningstiden på telefon tirsdag 26.oktober og onsdag 27.oktober, til klokka 22.

Helsestasjon for ungdom Stovner - kontakttelefon 92 29 47 11

Skytingen på Stovner i går er en alvorlig og uakseptabel hendelse. Det som er viktig nå, er å ta vare på innbyggerne og alle som er berørt. Vi må skape trygghet og vise at bydelen bryr seg i en vanskelig situasjon, sier Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg.

Nawaz viser til at bydelen har hatt en målrettet innsats med forebyggende arbeid blant barn og ungdom de siste åra, og at gode og trygge oppvekstvilkår fortsatt vil ha høy prioritet.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo