Gå videre til innhold
Bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz delte ut prisen Årets Ildsjel. Han takket Zahra Hassan Jama for hennes gode innsats for nærmiljøet i Bydel Stovner. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune
Bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz delte ut prisen Årets Ildsjel. Han takket Zahra Hassan Jama for hennes gode innsats for nærmiljøet i Bydel Stovner. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune

Nyhet -

Årets ildsjel 2023

Tirsdag 5. desember var det utdeling av prisen Årets Ildsjel. Prisen deles ut årlig til en enkeltperson, organisasjon eller institusjon i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer lokalbefolkningen til gode. Stovner Mangfold-, Oppvekst- og Kulturkomité er jurie.

I år ble Zahra Hassan Jama vinner av utmerkelsen. Zahra har startet opp sykurs for kvinner på Stovner. De som deltar på kurset kan benytte ferdighetene de tilegner seg til å sy klær til seg selv eller egen familie, eller bli gründere og starte opp systuer.

Syklubben har blitt en god møteplass der deltagerne møter et hyggelig sosialt fellesskap. Dette arbeidet gjør Zahra som frivillig.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo