Gå videre til innhold
Sammia Naz Zaeem (R)

Bilde -

Sammia Naz Zaeem (R)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Bydel Stovner
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4800 x 3200, 1.82 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088