Gå videre til innhold
ILLUSTRASJON: Perspektivskisse over utemiljøet.
ILLUSTRASJON: Perspektivskisse over utemiljøet.

Åpent informasjonsmøte om Aasta Hansteens vei 2

Dato 10. oktober 2018 18:30 – 20:30

Sted Deichman Stovner

Bydel Stovner inviterer sammen med Kultur- og idrettsbygg (KID), Boligbygg (BBY), Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til åpent informasjonsmøte om utviklingen av tomta i Aasta Hansteens vei 2. 

Agenda for møtet: 

Velkommen ved BU-leder Rashid Nawaz og Bydel Stovner

Kultur- og idrettsbygg (KID) om bestilling av nytt bad på Stovner

Boligbygg (BBY) om bestilling av Omsorg+ og eventuelt bydelshus (status på forprosjekt)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om bestilling av konkurransen C40 «Reinventing cities»

Plan- og bygningsetaten (PBE) orienterer om planprosessen

Presentasjon av foreløpig planforslag og hovedgrep, samt videre prosess

Spørsmålsrunde 

Innspillsrunde ved bruk av post-it lapper på flere bord

Møtet finner sted inne på Stovner bibliotek onsdag 10. oktober klokken 18.30. Det vil bli lett servering i møtet.  

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo