Gå videre til innhold
Koronautvalget i Bydel Stovner - delrapport om barn og unge, april 2021

Dokument -

Koronautvalget i Bydel Stovner - delrapport om barn og unge, april 2021

Stovner bydelsutvalg nedsatte i mars 2021 et eksternt utvalg skal gjøre en vurdering av årsakene til at koronapandemien har rammet Bydel Stovner særlig hardt, og gi forslag til tiltak i etterkant av pandemien. Utvalgets rapport skal leveres medio juni 2021. I april 2021 har koronautvalget levert en delrapport, om barn og unges situasjon, med forslag til strakstiltak for denne gruppa.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo