Gå videre til innhold
Gruppearbeid om hva som er de største mulighetene og utfordringene for by- og næringsutvikling i bydelen.
Gruppearbeid om hva som er de største mulighetene og utfordringene for by- og næringsutvikling i bydelen.

Blogginnlegg -

Workshop for by – og næringsutvikling i Stovner bydel

Hvilke muligheter og utfordringer ligger for vekst og utvikling i Stovner bydel? Det var spørsmål som ble diskutert da ulike aktører i lokalmiljøet møttes til workshop hos Bydel Stovner 11.mai.

Workshopen er en del av arbeidet med utviklingen av en visjon for by- og næringsutvikling i bydel Stovner.

– Jeg håper workshopen kan skape entusiasme på tvers av private og offentlige virksomheter. Vi kan tillate oss å ha hårete mål, og så se hva vi kan få til, sa bydelsdirektør Andreas M. Behring i sin innledning til deltakerne.

Da Bydel Stovners budsjett for 2023 ble behandlet av bydelsutvalget, ble det vedtatt at det skulle lages “et forslag til en by- og næringsutviklingsvisjon for bydelen i dialog med relevante aktører, for å vise handlingsrom og en alternativ utvikling. Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal ta større ansvar for samfunnsutvikling.

Rådgiverselskapet Norconsult har fått oppdraget med å bistå Bydel Stovner i utformingen av en visjon for by- og næringsutvikling for bydelen.

Tenke utenfor boksen

Workshopen samlet om lag 25 deltakere, med en god miks av ulike aktører i lokalsamfunnet på Stovner. Blant annet var frivillige organsisasjoner, byutviklere, Deichman Stovner, Høybråten, Fossum og Stovner menighet, bydelspolitikere, innbyggere, Citycon (Stovner Senter), Ferd Sosiale Entreprenører og ansatte i Bydel Stovner representert.

Workshopen ble ledet av avdelingsleder Tine Gundersen fra Norconsult:

– Vi har allerede hatt fokusgrupper som har sett på utfordringer og muligheter på Stovner. Vi skal videre tenke litt utenfor boksen og se på hva som skal til for at Stovner er en drømmebydel i 2040. Workshopen og fokusgrupper er en del av grunnlaget for forslaget til visjonen for by- og næringsutvikling for bydelen.

Innspill fra fokusgruppene var bakteppet for gruppe-diskusjoner under workshopen, her er noen av innspillene:


Hva er utfordringer på Stovner?

  • Dårlig samarbeid
  • Mangler møteplasser
  • Omdømme
  • Levekårsutfordringer


Hva er muligheter på Stovner?

  • Mye plass og grøntområder
  • Møteplasser
  • Byutvikling
  • Stolthet

Forslaget til by- og næringsutviklingsvisjonen for Stovner bydel skal etter planen leveres 15.juni 2023.

Frivillige organisasjoner, menigheten, Stovner Senter, bydelsansatte og engasjerte innbyggere var blant dem som var med på workshopen for en visjon for by- og næringsutvikling i Stovner bydel.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo