Gå videre til innhold
Inspirasjonsmøtet for en aldersvennlig bydel ble holdt i bydelssalen i Karl Fossums vei.
Inspirasjonsmøtet for en aldersvennlig bydel ble holdt i bydelssalen i Karl Fossums vei.

Blogginnlegg -

Vil samarbeide for en aldersvennlig bydel

Hvordan kan vi bidra til å skape en mer aldersvennlig bydel? Det var spørsmålet da Bydel Stovner inviterte til inspirasjonsmøte 14.juni.

Eldresentre, frivillighet, næringsliv, Eldrerådet, Stolt treningssenter, Seniordansen, innbyggere og medarbeidere i Bydel Stovner var blant deltakerne på inspirasjonsmøtet for en aldersvennlig bydel.

– Vi får stadig flere eldre, da er det viktig av vi tilrettelegger for dem i samfunnet vårt. Vi har invitert til dette inspirasjonsmøtet for å lage et møtepunkt, der man kan få gode ideer, stille spørsmål og bli inspirert av hverandre, sa Line Margareth Ellingsen da møtet startet. Hun er del av bydelsadministrasjonens arbeidsgruppe som jobber for å gjøre bydelen mer aldersvennlig.

Inspirasjonsmøtet hadde stands fra de ulike deltakerne, for deling av informasjon om tilbud og tjenester for eldre i Stovner bydel. Fra Bydel Stovner stilte blant annet seniorveileder, demenskoordinatorer, boligkontoret og medarbeidere som jobber for pårørendesamarbeid.

Det var også satt opp diskusjonsgrupper, for å samle innspill til hva som skal til for at eldre kan bli boende i eget hjem, og ha mulighet for å være aktive hele livet.

Prioritet fra bydelsutvalget

Stovner bydelsutvalg (BU) har gått inn for at Stovner skal bli en aldersvennlig bydel. BU har bedt bydelsadministrasjonen om å ta initiativ til et tverrfaglig samarbeid mellom sentrale statlige og kommunale etater, lokalt næringsliv, bydelens egne tjenester og lokale frivillige organisasjoner, for å gjøre bydelen aldersvennlig.

Bydel Stovner har det siste året satt i gang flere tiltak for å gjøre bydelen mer aldersvennlig. Blant annet gjennom samarbeid Nasjonalforeningen for folkehelsen, Stovner frivilligsentral og OsloMet.

Høybråten eldresenter med Seniordansen, bydelens demenskoordinatorer og medarbeidere som jobber med pårørendesamarbeid var blant deltakerne på inspirasjonsmøtet.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo